home Menu close
menu MENU

ALLE MED Håndbok

Denne håndboka er en del av observasjonsmateriellet ALLE MED og er tenkt som en praktisk hjelp ved utfylling av observasjonsskjemaet (sirkelen).

Forfattere:  Inger Kristine Løge, Karina Leidland, Mette Ruby Mellegaard, Aud Harriet Sleveland Olsen, Torill Waldeland ISBN: 978-82-90910-87-2

kr kr 350,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-87-2
Beskrivelse

Denne håndboka er en del av observasjonsmateriellet ALLE MED og er tenkt som en praktisk hjelp ved utfylling av observasjonsskjemaet (sirkelen). ALLE MED – sirkelen er tenkt brukt på alle barn i barnehagen. Det er et observasjonsskjema som synliggjør barnets utvikling på en visuell og lettfattelig måte.


Målet er at materiellet skal være en hjelp til forberedelse og gjennomføring av foreldresamtalene, og for et eventuelt samarbeid med andre faggrupper. 


Råd&Tips

”Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetninger for barns utvikling og læring. Barnegruppen og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende” (Rammeplanen, 2006).