home Menu close
menu MENU

Foreldre teller!

Foreldrenes holdninger påvirker barnas holdninger. Utsagn som ”matematikk er vanskelig” og ”jeg likte heller ikke matematikk på skolen” hjelper ikke våre barn. Vi bør heller gi uttrykk for at vi er glad for at de lærer matematikk, og at vi er stolte av dem. Vår positive holdning til skolen og til matematikken er den beste hjelpen vi kan gi våre barn. Hva kan vi foreldre gjøre hjemme? Uansett hvilken erfaring foreldre har med faget, kan vi gjøre mye for å hjelpe barna med matematikk. Foreldre kan:

oppmuntre og dermed vise at faget er viktig.

”jakte på matematikk” i hverdagen. (Matlaging, innkjøp, forming, håndarbeid eller sport er skjulte regnestykker).

vise interesse for matematikkleksene.

spille spill. Kortspill og terningspill egner seg godt til å bygge opp den grunnleggende tallforståelsen. Gjennom spill får barn forhold til størrelser og kan trene seg på enkle matematikkoppgaver, og gjennom puslespill kan barn lære å gjenkjenne kombinasjoner og geometriske former.

be barna fortelle hva de har lært, og be dem forklare hva de ulike begrepene betyr.

sitte sammen med barnet og la barnet fortelle hvordan det tenker

ikke gi hele svaret på oppgaven, men gi små hint og la barnet selv finne svaret.

gi barnet tid til å utforske ulike løsninger.

hjelpe barnet til å ”se” oppgaven ved hjelp av klosser, metermål, litermål osvLekser skal ikke bare være strev! Hvis barnet gang på gang sliter med lekser, ta kontakt med læreren. Da må leksene tilpasses bedre – barna må ha reell mulighet til å lykkes.

Gode regneferdigheter gir barn og unge følelse av mestring – og det å mestre gir selvtillit og lyst til å gå videre. For å bli flink i matematikk, er det viktig å regne mange oppgaver. Vi er nødt til å ha lært noe matematikk før hjelpemidler som kalkulator og oppslagsverk kan være til noe hjelp. Samarbeid mellom hjem og skole Gjennom nasjonale prøver kan læreren få kjennskap til hva elevene kan og hva de sliter med, og dette bør tas opp som tema på konferansetimen. Konferansetimen skal bidra til å gi den enkelte elev en mulighet til å utvikle seg og lykkes – uansett hvilket nivå eleven er på.  Her kan foreldre, eleven og lærere sammen finne ut hvordan de skal samarbeide for å hjelpe eleven med matematikk, og hvordan de skal følge opp de avtalene de gjør seg imellom. Fra matteskrekk til mattemestring Se mange nyttige tips og lenker her som Kunnskapsdepartementet sendte ut i mai 2012. Mye å hente både for foreldre og lærere som skal gi barn og unge hjelp med matte. Kunnskapsdepartementet lanserte også høsten 2011 en matematikkplan med en rekke tiltaktil hva som kan gjøre faget og undervisningen mer variert og attraktiv, og mindre avskrekkende for elevene.

 • Lek og Tell - 100 matematikkaktiviteter for små barn

  Lek & Tell - matematikkaktiviteter til glede for både barn og voksne

  Forfatter: Rae Pica Oversettelse: Kari Hole ISBN: 978-82-90910-62-9

  kr kr 235,00
 • Verdt å vite om Dyskalkuli

   Boken henvender seg til lærere, foreldre til barn som har vanskeligheter med matematikk og til de som ønsker en kort beskrivelse av dyskalkuli. 44 sider.

   Forfatter: Markus Bjørnstrøm Norsk oversettelse av Therese L. Mellemstrand ISBN: 978-82-90910-77-3

  kr kr 139,00