home Menu close
menu MENU

Utbytte av opplæringen

Utbyttet av opplæringen avgjør om en elev har rett til spesialundervisning. Det er lærernes plikt å vurdere om eleven har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Hva menes med tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Hvordan kan lærere og eventuelt PP-tjenesten finne ut om eleven har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen?

Alle elever, fra 1. trinn i grunnskolen til avgangselevene i videregående opplæring skal ha et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, eller i det minste et forsvarlig opplæringstilbud i form av spesialundervisning i større eller mindre grad. Det eksisterer med andre ord en klar forventning fra samfunnets side om at alle elever skal få tilpasset opplæring og lære i samsvar med sine evner og forutsetninger. Det er lærernes plikt å vurdere om eleven har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Hva menes med tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Hvordan kan lærere og eventuelt PP-tjenesten finne ut om eleven har et tilfredsstillende utbytte?

  • "Dette gidder jeg ikke lærer" ADHD i skolen

    "Dette gidder jeg ikke lærer", ADHD i skolen er et innspill til dem som har ansvaret for å tilrettelegge undervisninga både i grunnskolen, og i videregående opplæring. Forfattere: Bjarne Vetrhus og Terje Bjelland ISBN: 978-82-90910-32-2

    kr kr 325,00