home Menu close
menu MENU

Vokaler

Norsk har flere vokaler i språket enn mange andre språk. Lydene æ, ø og å er fremmede for de aller fleste innvandrere. I tillegg kan det være vanskelig å skille mellom i og y, og mellom o og u.

Vokaler er lyder med lang lyd – vi kan synge dem. For deg som norsktrener, kan det være en fin øvelse at du selv kjenner etter hvordan du beveger munnen når du sier vokalene. Du kan også bruke et speil for å bli bevisst hvordan du beveger munnen. Du må gjøre bevegelsene i munnen veldig overdrevet fordi du som norsk gjør bevegelsene automatisk og uten store variasjoner. Innvandrere må gjerne gjøre bevegelsene veldig overdrevet for å klare å skille mellom lydene.

Øv på i – y – u (smil – blyant – kyss)

I – Øv ved at munnen formes som et bredt smil i tillegg til at tunga presses bak tennene nede.

Y – Tunga beholdes nede ved tennene, men overleppen presses opp ved å prøve å ha en blyant liggende over overleppa.

U – Tunga er fortsatt nede ved tennene, men nå formes munnen som en trutemunn.

Øv på i – e – æ (mer og mer åpen munn)

I – Ha i-lyden som utgangspunkt (se forklaring over).

E – Du holder i-lyden med tunga nede og bred munn, men åpner munnen litt og slipper tunga litt opp.

Æ – Fortsetter bevegelsen fra e. Det er viktig at tunga fortsatt ligger nede ved tennene, men med enda mer åpen munn slik at lyden lages litt lengre ned.

Øv på u – ø – a (mer om mer åpen munn)

U – Begynn med en u-lyd (se forklaring over).

Ø – Hold bevegelsene fra u-lyden med tunga nede, men gi litt mer åpen munn slik at lyden kommer litt lengre ned.

A – Lag samme lyd som ø, men med enda mer åpen munn. Tunga ligger slapp nede, men med tungespissen bak tennene nede.

Øv på u – o – å (mer om mer åpen munn)

U – Begynn med en u-lyd (se forklaring over).

O – For å få en u til å gå over til en o-lyd, må du løfte opp tunga litt og flytte den litt bak-

Å – Du jobber deg videre med tunga bakover fra o, til du får en å-lyd.

Konsonanter

Norske konsonanter kan være vanskelig å uttale riktig og lett å blande sammen. Rulle-r er ofte noe mange har problemer med, men også det å kunne skille på mellom lyder som p og b, d og t og andre par kan være en utfordring.

Øv på konsonanter med og uten luft ut

Et viktig skille mellom konsonantlydene, er om vi «blåser» luft ut for å uttale dem, eller om vi sier dem uten luft. For å teste dette, kan du gjerne holde et ark eller hånden din foran munnen. Husk igjen at du må overdrive bevegelsene for å få frem dette fordi du antakelig klarer å uttale alle lydene uten å nesten bevege munnen.

B – P: Hvis du kjenner etter – og overdriver litt, vil du kjenne at du holder munnen ganske likt når du uttaler begge lyder. Det som skiller, er at du ikke klarer å si p uten at du må blåse litt luft ut mellom leppene. B-lyden trenger derimot ikke luft.

D – T: Det samme som over, men her er det t som trenger luft ut.

V – F: Her er det v som ikke trenger luft, mens f trenger luft ut mellom leppene.

K – G: Munnen gjør det samme, men du må blåse litt luft ut for å uttale k, men g-lyden klarer du uten å lage luft.

Øv på rulle-r

For å uttale vanlig rulle-r, må vi ha tunga foran bak tennene oppe. Vi har tunga på omtrent samme sted som når vi sier lydene d og t. Hvis du ber deltakerne uttale d og t fort mange ganger etter hverandre – og legger på litt luft ut, kan de med en del øving få til r-lyden. Et råd til de som absolutt ikke får til vanlig rulle-r, er å heller uttale lyden som en skarre-r eller en engelsk r-lyd. Prøv å unngå at de erstatter lyden med L eller J.

Øv på forskjellen mellom skj- og kj-lyden

Å uttale flere konsonanter på rad (som er typisk for norsk), kan for mange innebære nye bevegelser i munnen. Det er særlig skillet mellom kj- og skj-lydene som er vanskelig for mange. Et tips kan være:

Start med skj-lyden. Dette får de fleste til, med utgangspunkt i s-lyd. Når vi uttaler denne, kjenner du at tunga ligger ganske «slapt» litt opp i munnen. For å endre dette til en kj-lyd, må tunga ned. Kjenn etter selv. Mange har problemer med å holde tunga nede. Et tips, kan være å legge en blyant/finger litt hardt ned på tunga mens de prøver å lage lyden. I tillegg at de tenker på k-lyden i stedet for s-lyden.

 • Toddlerguiden - For deg som jobber med de yngste

  Toddlerne er de minste barna i barnehagen. Det betyr: ”De som stabber og går”.Boka beskriver den utviklingen de aller fleste toddlerne følger.

  Forfatter: Sonja Böhm og Aud Kristin Grindvold  Illustrasjoner: Tetiana Kosovska ISBN 978-82-8360-073-5

  kr kr 295,00
 • Barnets språktilegnelse og pedagogisk praksis

  Barnets språktilegnelse er et komplekst fenomen, men når man har fått seg en oversikt er det faktisk forståelig hvordan man kan støtte opp om språkutviklingen på en best mulig måte. 

  Forfatter: Justin Markussen-Brown Oversettelse: Gry Johnsen ISBN 978-82-8360-075-9

  kr kr 295,00
 • Verdt å vite om Flerkulturalitet

  Få en grunnleggende kunnskap og innsikt i temaet flerkulturalitet. Boka henvender seg til foreldre, helsesykepleier, barnehagelærer, lærere, barnevernspedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, og andre som har kontakt med barn og unge som i sin hverdag forholder seg til mer enn en kultur.

   50 sider

  Forfatter: Barbro Kristine Vågen ISBN 978-82-8360-074-2

  kr kr 139,00
 • Samtale er gull

  Språk og kommunikasjon i en helhetlig forståelse

  Forfattere Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh Oversetter: Mette Ruby Mellegaard ISBN 978-82-8360-076-6

  kr kr 295,00