home Menu close
menu MENU

Veilederutdanning i Karlstadmodellen

Oppstart 18 januar 2019  Påmelding og informasjon

kr kr 0,00

Lagerstatus: På lager

SKU: Veileder
Beskrivelse

For første gang i Norge! 


Veilederutdanning i Karlstadmodellen    


 


Er du interessert i språk og alles rett til språk og deltakelse i samfunnet?


Har du behov kompetanse om systematisk og praktisk arbeid med språkutvikling for barn med språkvansker?


Brenner du for like muligheter for alle, inkludering og flerfaglig samarbeid rundt barnet?  


Nå har du muligheten til å lære, dele og erfare språkets makt og betydning sammen med andre.


For 14. gang starter professor Irène Johansson opp veilederutdanning i Karlstadmodellen og for første gang i Norge i regi av IAKM Norge (International Association for The Karlstad Model avd. Norge)


Veilederutdanningen handler om hvordan vi kan jobbe for at alle får oppfylt retten til et språk og til å kunne delta på alle arenaer i samfunnet. I dag finnes «Karlstadveiledere» i   hele Norden. I Norge er det registrert 51 sertifiserte veiledere.   


IAKM Norge ønsker deltakere fra inn- og utland velkomne til å søke på Veileder-utdanningen i Karlstadmodellen. 


Besøk vår hjemmeside for mer informasjon og påmelding https://www.iakmnorge.no/ressursereller vår FB sideIAKM- Norge.International Association of The Karlstad Modell Språk for alle  


 


Styret i IAKM Norge 


International Association for The Karlstad Model Norge