home Menu close
menu MENU

Herman

Herman historiene er et supplerende Småsteg/Skolesteg materiell som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse.
Forfattere: Mette Honoré ill: Thomas Balle ISBN: 978-82-8360-001-8

kr kr 325,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-8360-001-8
Beskrivelse

Sammen med Herman lærer vi å kjenne igjen og sette ord på de grunnleggende følelsene våre.
Vi følger Herman gjennom små og store hverdagsopplevelser der han opplever å bli redd, sint, overrasket, glad  og lei seg.
Det er også en egen historie der Herman lærer å sette navn på det han liker og det han ikke liker.
Historiene om Herman passer godt til barn i 3 - 6 års alderen og tar opp tema som barna kan kjenne seg igjen i.
Til hver historie følger det både refleksjonsspørsmål og opplegg til dukkespill for bli enda bedre kjent med de grunnleggende følelsene våre. 

Råd&Tips

Steg for Steg

- et program for utvikling av barns sosiale kompetanse.
Gjennom arbeid med Steg for Steg utvikler barn i barnehage og barneskole sosial kompetanse.

Steg for Steg tar for seg tre hovedområder: empati, problemløsning og mestring av sinne. Målsettingen er å øke barnas sosiale kompetanse gjennom positiv sosial ferdighetstrening. Steg for Steg styrker barns selvbilde og gjør dem i stand til å omgås andre på en fredelig måte. Steg for Steg forebygger mobbing og vold.

Empati
Empati betyr å ha evnen til å gjenkjenne egne og andres følelser og kunne se ting fra en annens synsvinkel. Empati innebærer å kunne vise medfølelse og ta hensyn til andres følelser og behov.

Impulskontroll og problemløsning
Det innebærer å stoppe opp, tenke seg om, bestemme hva problemet er, vurdere ulike løsninger og velge den beste løsningen.
Løsningen skal ivareta trygghet og respekt for andres følelser og behov.

Mestring av sinne
Det innebærer å lære teknikker for å håndtere impulsive, agressive reaksjoner og å kunne forholde seg rolig i en provoserende situasjon. Det er lov å bli sint. Det viktige er hva man gjør med sinnet. Sinne er i seg selv ikke negativt. Rutiner for å mestre sinne kan hjelpe alle til å gjenkjenne, forstå og mestre sinne.