home Menu close
menu MENU

Hvorfor har vi blå striper på armen?

Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn. I boken vises mange praktiske eksempler og verktøy og metoder.

Forfatter: Marianne Undheim ISBN: 978-82-90910-83-4

kr

Vanlig pris kr 370,00

Special Price kr 300,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-83-4
Beskrivelse

«Hvorfor har vi blå striper på armen?» Dette spørsmålet kommer fra et av barna i forbindelse med temaperioden «Kroppen i rommet». Barna og personalet har mange gode samtaler i løpet av temaperioden, særlig under lunsjmåltidet, der de sitter og undrer seg om det meste. Spørsmålet trigger barnas interesse for det indre inni kroppen, og at det er mange ulike rom inni en kropp.


Denne boka har et sterkt fokus pã barnas mestring, medvirkning og aktive deltakelse i en helhetlig barnehagepedagogikk med et mangfold av forskjellige aktiviteter. Temaperioder er en god måte å strukturere det pedagogiske arbeidet i barnehagen for å ivareta nettopp dette. Temaperioder inkluderer, slik det beskrives i denne boka, både temaarbeid og prosjektarbeid. I boken vises mange praktiske eksempler og verktøy og metoder.Jeg er opptatt av barns mestring, medvirkning og aktive deltakelse i en helhetlig pedagogikk, med et mangfold av ulike aktiviteter. Målet er at boka skal være en inspirasjonskilde for barnehageansatte som er nysgjerrige på og ønsker å lære mer om hvordan en kan arbeide med temaperioder og prosjektarbeid sammen med barnehagebarna, i tråd med rammeplanen.


Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. (…) Arbeidsformene må støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Personalet må være lydhøre for barns undring og kunnskapssøking. (Rammeplanen, s. 27)