home Menu close
menu MENU

Barnets språktilegnelse og pedagogisk praksis

Barnets språktilegnelse er et komplekst fenomen, men når man har fått seg en oversikt er det faktisk forståelig hvordan man kan støtte opp om språkutviklingen på en best mulig måte. 

Forfatter: Justin Markussen-Brown Oversettelse: Gry Johnsen ISBN 978-82-8360-075-9

kr kr 295,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-8360-075-9
Beskrivelse

Denne boken er en kort introduksjon i hvordan barn tilegner seg språk, og det er mitt håp at pedagoger, pedagogstudenter og alle andre som arbeider med små barn, vil finne boken nyttig i studier og arbeid. Språkutvikling er en grunnleggende del av barns generelle utvikling, og grunnleggende kunnskaper om barns språktilegnelse vil derfor alltid være relevant for pedagogisk praksis. 


Det er mange andre mer tekniske og detaljerte bøker om emnet på engelsk. Men oftest krever disse verk at man har studert lingvistikk eller andre språkfag i noen år, og bøkene har nesten aldri blitt skrevet for pedagoger eller pedagogstudenter. Boken her krever imidlertid ingen spesielle fagkunnskaper innen språk – den er skrevet for pedagoger. Boken er først utgitt på dansk, men er nå blitt oversatt til norsk og det vil derfor være henvist til både norske og danske barns språktilegnelse i denne utgaven. Pedagogstudenter vil også oppdage at boken tar opp alle aspekter av studiets faglige mål innenfor språkBarnets språktilegnelse er et komplekst fenomen, men nårman har fått seg en oversikt er det faktisk forståelig hvordan man kan støtte opp om språkutviklingen på en best mulig måte. I denne boken finner man mange praktiske tips, men det er også god plass til egen kreativitet og konkrete aktiviteter.

Råd&Tips