home Menu close
menu MENU
Found 8 products
per side
Desc
 • Begrepsaktiviteter - Læring av grunnleggende begreper

  Boken Begrepsaktiviteter Læring av grunnleggende begreper er utviklet av logoped Kari Hole. Den bygger på de samme 12 kategoriene som i kartleggingen Begrepsforståelse.

  Forfatter: Kari Hole ill: Kathrine Kristiansen ISBN: 978-82-90910-85-8

  kr kr 400,00
 • Begrepsboksen

  Barn responderer på rytmen i rim, regler og sang, og kjenner trygghet ved gjentagelser. Samtidig er rim, regler og sang positivt for språkutviklingen til barn. Særlig for de minste barna, for flerspråklige barn og for språksvake barn.  Ved å bruke ”Begrepsboksen” daglig forsikrer du deg om at barna har fått et lite, men godt og ekstra ”begrepsdrypp” hver eneste dag.

  Forfattere: Margareth Nordbøe Brøndbo ill: Kathrine Kristiansen  ISBN: 978-82-8360-007-0

  kr kr 275,00
 • Begrepsforståelse - Grunnlag for begynneropplæringen (10 ex)

  For å forstå verden rundt seg må barna ha begreper til å tenke med. Disse begrepene lærer de gjennom sansing og erfaringer i ulike situasjoner. Derfor er det viktig at barnet har kontakt med voksne og jevnaldrende. Kartleggingen Begrepsforståelse er et hjelpemiddel for dette.

  Forfattere: Inger Kristine Løge og Olav Lunde 
  ill: Kathrine Kristiansen  ISBN: 978-82-90910-66-7

  kr kr 195,00
 • Fortellinger om begrep

  Denne boken inneholder tolv fortellinger bygget opp rundt tolv ulike begreper. Fortellingene kan benyttes som et supplement til kartleggingen om begrepsforståelse.

  Forfatter: Hanne Vestby ill: Kathrine Kristiansen ISBN: 978-82-90910-84-1

  kr kr 175,00
 • Tallstart - Grunnlag for begynneropplæringen (10 ex)

  I førskolealder inneholder matematikkopplæringen utvikling av matematikkbegreper som berører deres virksomhet i dagliglivet. Denne opplæringen, der elevene også bruker konkrete hjelpemidler, skaper som regel ingen vansker. Vanskene oppstår som oftest når det stilles krav om å anvende kunnskapen på det abstrakte, teoretiske plan uten bruk av hjelpemidler. Kartleggingen Tallforståelse er et hjelpemiddel for dette.

  Forfattere: Inger Kristine Løge og Rune Aigeltinger
  ill: Kathrine Kristiansen  ISBN: 978-82-8360-005-6

  kr kr 195,00
 • Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis

  En pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme både for ordinær opplæring og spesialundervisning.

  Forfatter: Andreas Hansen ISBN: 978-82-90910-81-0

  kr kr 450,00
 • Basisbok 1

  Begrepsundervisning Lesemetodikk Foreldrekurs lesing Matematikkforståelse

  Forfattere: Hansen, Koppen, Svendsen ISBN: 978-82-90910-79-7

  kr kr 395,00
 • Basisbok 2

  Oppgaveark – Metodikk bokstavlæring – Analysetrening og leselæring.

  Forfattere: Svendsen, Hansen, Koppen ISBN: 978-82-90910-80-3

  kr kr 295,00
Found 8 products
per side
Desc