Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Språk i barnehagen

Språkstimulering er en av barnehagens viktige oppgaver, og barna skal møte og være del av et rikt og variert språkmiljø der. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Arbeidet med å støtte barnas språktilegnelse er en sentral del av barnehagedagen. Barna lærer best når de deltar aktivt og får bruke språket sammen med andre. Derfor er det viktig å legge til rette for barnas språkbruk i meningsfulle sammenhenger.

Veilederen inneholder mange eksempler på hvordan alle som arbeider i barnehagen, kan bruke språket aktivt i ulike hverdagssituasjoner sammen med barna og invitere dem til å bruke språket selv. Den omhandler også barns språktilegnelse og viser hvordan personalet kan dokumentere, observere og vurdere språkmiljøet og språket til enkeltbarn som grunnlag for å skape et godt språkmiljø og gi tilpasset språkstimulering til alle. Språklig kompetanse er viktig for barna i dag og i framtiden med tanke på skolegang og deltakelse i arbeids- og samfunnslivet.

Jeg håper veilederen vil være til nytte og inspirasjon, og ønsker dere lykke til i arbeidet med språk sammen med barnehagebarna!

Dag Thomas Gisholt, Direktør – Utdanningsdirektoratet

LAST NED VEILEDEREN HER….

Tilbake