home Menu close
menu MENU

Del gleder - Digital kompetanse i barnehagen

Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men bør integreres som en naturlig del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

kr kr 9 000,00

Lagerstatus: På lager

SKU: Kurs i digital kompetanse i barnehagen
Beskrivelse

 Variert bruk av ulike digitale verktøy sammen med barna gir mange muligheter, både innenfor lek, utforsking og læring. Kursholder er opptatt av at digitale verktøy skal være en naturlig del av barnehagehverdagen. Det er måten personalet bruker de digitale verktøyene på i det pedagogiske arbeidet som er viktig og interessant. Arbeidet med IKT og digitale verktøy bør ikke erstatte annet arbeid som gjøres i barnehagene, men være et supplement og en forsterkning! 


Både Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver slår fast at barna skal få erfaring med IKT og digitale verktøy i barnehagen, og stiller krav til personalet. Begge dokumentene legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna.«Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.» Lov om barnehager, § 2


«Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Arbeidsformene må støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna.» Rammeplanen


I følge St.Meld Nr. 41 om kvalitet i barnehagen er det å beherske digitale verktøy en viktig ferdighet i et moderne kunnskapssamfunn, og digital kompetanse skal være en del av opplæringen på alle nivåer.
Kurset skal være en inspirasjonskilde for personalet til å se verdien av å bruke IKT og digitale verktøy sammen med barna, slik at barna får oppleve variasjon, mangfold og mestring i barnehagehverdagen! Her presenteres digitale verktøy som en integrert del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den kreative og skapende bruken av digitale verktøy, og det som barna og personalet skaper sammen, er i fokus. Kurset gir mange tips og ideer, og det tar utgangspunkt i en progresjonsplan, der bruken er satt inn i et system. Alle trenger ikke å gjøre alt, men alle bør gjøre noe! 
Kursinnhold, 3-timers kurs 
«Del gleder med digitale verktøy»

  • Digitale verktøy integrert i det pedagogiske arbeidet i barnehagen

  • Etiske problemstillinger

  • Fotografering og kreativ bildebehandling sammen med barn

  • Lyd, fotofortelling og film


Annet aktuelt kursinnhold:

  • Barn lager animasjonsfilm

  • Tekstskaping og eksperimenterende tegning på datamaskinen

  • Interaktiv tavle sammen med barna

  • Internett, nettsteder og pedagogisk programvare
Innholdet kan kombineres og settes sammen til kurs med ulike fokusområder, skreddersydd etter målgruppens nivå og behov. Aktuelle verktøy innenfor de ulike temaene blir også presentert. Alle kursene er krydret med praktiske eksempler, bilder, filmklipp og lyd.  
Kurset kan også handle om elementær datakunnskap og opplæring i programvare, f.eks. PowerPoint, Picasa, PhotoStory, MovieMaker o.l.
 

Priser: 
- halvdagskurs (3 timer): kr 9000,- for inntil 30 deltakere, deretter kr 100,- pr person
- heldagskurs (6 timer): kr 16000,- for inntil 30 deltakere, deretter kr 200,- pr ekstra person
I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter for kursholder
Kursholder:
Kursholder: 
Marianne Undheim er utdannet førskolelærer med videreutdanning i IKT i barnehagen ved UiS. Hun jobber som assisterende styrer i Klepp familie- og friluftsbarnehage, og har brukt digitale verktøy aktivt i det pedagogiske arbeidet sammen med barna siden høsten 2007. Har skrevet boka «Del gleder! Digital kompetanse i barnehagen» (utgitt på GAN Aschehoug) og har egen blogg om barn og digitale verktøy: http://marianneundheim.blogspot.com/
Målgruppe: Styrere, pedledere, assistenter og foresatte til barn i barnehagen. 

Kontakt: Marianne Undheim på e-post marianne.undheim@kleppbhg.no.no // 970 12 231