home Menu close
menu MENU

Om elektronisk faktura EHF

EHF er en standard for elektronisk faktua som brukes i økende grad. Blant annet har den norske stat bestemt at alle fakturaer som sendes til statlige foretak skal være på dette formatet. Her kan du lese mer om elektronisk faktura og EHF. 

De som er registerert i ELMA datahotell kan du finne i denne linken og søke opp

Dersom du vil ha EHF faktura fra oss må du sende inn bestilling via firmapost@infovestforlag.no med følgende opplysninger:

  • Organisasjonsnavn/Firmanavn/Kommune

    Postadresse 

    Postnummer

    Poststed

  • Organisasjonsnummer

  • Navn på kontaktperson

  • E-post til kontaktperson


Det er enklere enn du tror! Men mottaker av regningen må være registrert i adresseregisteret for EHF - ELMA

Fra nå av er det også mulig å motta EHF-faktura i Tripletex. Dette åpner opp for store besparelser for våre kunder. En EHF faktura kan sendes direkte fra leverandørens fakturasystem og inn til Meldingsoversikten i Tripletex. Når fakturaen bilagsføres vil mye av informasjonen (leverandør, beløp, KID mm) være ferdig utfylt og registreringen går dermed mye raskere!

Denne informasjonen er nødvendig for å bli registrert i ELMA, som er statens register over alle bedrifter som kan motta EHF-faktura. Når din bedrift er registrert i ELMA så kan leverandørene gjøre et automatisk oppslag og finne ut at EHF-fakturaen skal sendes direkte til din Tripletex-konto.

 

Difis løsning for elektronisk faktura benytter den nye standarden Elektronisk handelsformat (EHF*) som gjør det veldig enkelt å sende og motta elektroniske fakturaer.

* Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt. Standarden EHF er forskriftsmessig forankret i Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning