home Menu close
menu MENU

Bruk av læringsstrategier ved ulike lærevansker

Håndbok for praktisk bruk av læringsstrategier med tanke på tilpasset opplæring i grunnskolen og videregående skole. 
Forfatter Kari Hole ISBN 978-82-90910-22-3 

kr kr 310,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-22-3
Beskrivelse

Det har vært lite fokus på hvordan en kan skape forståelse hos barn med lærevansker. Eller kan det tenkes at lærere og foreldre har hatt en felles forståelse for at dette er umulig?
Den største hindringen elever med lærevansker synes å stri med, er at de ikke vet hvordan de skal angripe ulike problemer og oppgaver. Derfor viker de unna og gir opp før de i det hele tatt har prøvd.
Det bør ikke overlates til elevene selv å oppdage disse strategiene fordi de fleste av dem ikke vil klare det på egen hånd. Barn med lærevansker vil trenge systematisk veiledning på dette området. Derfor bør vi vise strategiene direkte.
Forskere ved University og Kansas understreker betydningen av å bruke læringsstrategier for alle elevkategorier og spesielt for elever med lærevansker. Boken omtaler flere undersøkelser som bekrefter dette. 
Forfatteren skisserer først noen prinsipper som all undervisning bør baseres på: • Gode sosiale relasjoner og gode selvbilder: Grunnlaget for mestring

 • Bakgrunnskunnskap

 • Aktiv læring

 • Organisering

 • Dialog og skriving

 • Modellering

 • Forfatterens håndverkBoken er en praktisk pedagogisk oppslagsbok som viser hvilke strategier som passer for ulikt lærestoff og ulike elever i arbeid med: • språklig bevissthet, bokstavkunnskap og rettskriving

 • begrepsforståelse

 • norskfaget - lese/skrivevansker/dysleksi

 • matematikk

 • sosialpedagogisk arbeid og selvbildebygging

 • hvordan elever med lærevansker kan tilegne seg læringsstrategierBoken har tegninger, mange illustrasjoner av elevarbeid og ulike kopieringsmaler til bruk for elevene når læringsstrategier tas i bruk.
Målgruppe: Lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, PPT-ansatte, assistenter, studenter og foreldre.
130 sider