home Menu close
menu MENU

Eksekutive funksjoner hos barn og unge

Fokus på både observasjon og utredning, pedagogisk praksis og intervensjon.

 Forfattere: Anne Vibeke Fleischer, Kate From  ISBN: 978-82-8360-002-5

kr kr 349,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-8360-002-5
Beskrivelse

Med utgangspunkt i den nyeste forskningen på området, beskriver forfatterne begrepet eksekutive funksjoner sett i et utviklingsperspektiv. Boken setter fokus på både observasjon og utredning, pedagogisk praksis og intervensjon.


Mangelfulle eksekutive funksjoner ses eksempelvis ved generelle ogspesifikke utviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme, men også ved psykiske tilstander som OCD og angstlidelser.


Mangelfulle eksekutive funksjoner kan også sees hos barn og unge utenforstyrrelser, men som har vansker med å ta initiativ, finne på egne spill og leker, skaffe seg venner og vedlikeholde vennskap.


De eksekutive funksjoners utvikling kan støttes målrettet eller trenes opp, men det krever kunnskap hos de profesjonelle og foreldrene som er denne bokens målgruppe.


>

Råd&Tips

Eksekutive funksjoner er et resultat av et frontallappsystem og er ansvarlig for den prosessen som setter en hensikt sammen med en handling. Det første trinnet er å få en ide. Så skal det planlegging til, og ideen skal utføres. Til slutt skal det også en vurdering til, man vurderer om handlingen førte til målet på en akseptabel måte.

Eksekutive funksjoner kommer inn i bildet når barnet eller den unge skal i gang med nye eller sammensatte handlinger. Det kan være praktisk problemløsning, lek, lekselesing eller handlinger som er utenom ordinære rutiner.