home Menu close
menu MENU

Hvorfor har vi blå striper på armen?

Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn. I boken vises mange praktiske eksempler og verktøy og metoder. Se forøvrig den flotte bokanmeldelsen.

Forfatter: Marianne Undheim ISBN: 978-82-90910-83-4

kr kr 370,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-83-4
Beskrivelse

«Hvorfor har vi blå striper på armen?» Dette spørsmålet kommer fra et av barna i forbindelse med temaperioden «Kroppen i rommet». Barna og personalet har mange gode samtaler i løpet av temaperioden, særlig under lunsjmåltidet, der de sitter og undrer seg om det meste. Spørsmålet trigger barnas interesse for det indre inni kroppen, og at det er mange ulike rom inni en kropp.


Denne boka har et sterkt fokus pã barnas mestring, medvirkning og aktive deltakelse i en helhetlig barnehagepedagogikk med et mangfold av forskjellige aktiviteter. Temaperioder er en god måte å strukturere det pedagogiske arbeidet i barnehagen for å ivareta nettopp dette. Temaperioder inkluderer, slik det beskrives i denne boka, både temaarbeid og prosjektarbeid. I boken vises mange praktiske eksempler og verktøy og metoder.Jeg er opptatt av barns mestring, medvirkning og aktive deltakelse i en helhetlig pedagogikk, med et mangfold av ulike aktiviteter. Målet er at boka skal være en inspirasjonskilde for barnehageansatte som er nysgjerrige på og ønsker å lære mer om hvordan en kan arbeide med temaperioder og prosjektarbeid sammen med barnehagebarna, i tråd med rammeplanen.

Råd&Tips

Blå striper og ny rammeplan

«Hvorfor har vi blå striper på armen?» er ei bok om temaperioder og prosjektarbeid i barnehagen. Sentrale stikkord i boka er: undring, utforsking, mestring, medvirkning og involvering. Det legges stor vekt på hvordan en kan ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i hele prosessen i en temaperiode og prosjektarbeid, fra planlegging til evaluering.

Ny rammeplan påpeker bl.a. at barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. At barna skal få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. At innholdet skal sees i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Og at barna skal være medskapere av egen kultur» (Rammeplanen, 2017, kap. 3)

I boka gis det mange eksempler på hvordan personalet kan organisere det pedagogiske arbeidet i temaperioder, for å tilby barna et stort mangfold av forskjellige aktiviteter innenfor et tema – og samtidig gi barna bedre anledning og tid til å gå i dybden.

Boka er en inspirasjonskilde for barnehageansatte som er nysgjerrige på og ønsker å bruke temaperioder og prosjektarbeid som en metode i det pedagogiske arbeidet med barna. Den er aktuell for alle som arbeider i barnehagen. Eksemplene som presenteres er gjennomført i Kleppe friluftsbarnehage, sammen med 0-6 åringer. Eksemplene er beskrevet slik at de lett kan tilpasses til enhver barnehage. Boka inneholder tre deler: 1) teori, 2) praktiske eksempler og 3) verktøy og metoder.

Digitale verktøy har også en naturlig plass i de fleste temaperioder og prosjektarbeid, bl.a. i dokumentasjonsfasen. Boka inneholder flere konkrete tips og ideer knyttet til kreativ og skapende bruk av digitale verktøy. Digital praksis er også et område som er vektlagt tydeligere i den nye rammeplanen (2017).

https://www.digitalkreativitet.no

KLIKK HER FOR INFORMASJON OM KURS