home Menu close
menu MENU

Læringsstrategier i tilpasset opplæring

Behovet for å lære er økende i et samfunn som endrer seg fort. Lærere må forholde seg til det faktum at kunnskap "utgår på dato" mens elevene lærer.
Forfatter: Kari Hole ISBN: 978-82-90910-21-6

kr kr 275,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-21-6
Beskrivelse

Boken viser hvordan lærer kan hjelpe elevene på grunnlag av elevenes egne erfaringer og skape harmoni mellom det de kan, og det nye som skal læres.
Læringsstrategitenkingen kan sammenlignes med god, gammeldags studieteknikk. Boken viser hvordan dette arbeidsredskapet kan brukes på en bevisst, systematisk og målrettet måte.
Det må ikke bare arbeides i forhold til hva elevene skal lære. Lærer må vise dem hvordan  de skal arbeide og lære, -og i neste omgang hvorfor.
Strategiene er anvendelige i alle former for opplæring fra individrettet arbeid, gruppearbeid, i klassesammenheng, sosialpedagogisk arbeid, full-/fådelt skole, i planarbeid og kan brukes av alle uansett alder.
Boken presenterer det teoretiske grunnlaget som bruk av læringsstrategier bygger på. Den knytter Nyborgs begrepsundervisningsmodell (BU-modellen) og grunnleggende begrepssystemer (GBS-modellen) til bruken, er i tråd med konstruktivistisk tenkning og L-97.
Deretter presenteres følgende læringsstrategier: • Læringsstrategier basert på aktiv organisering

 • Tankekart

 • Styrkenotater

 • Rammenotater

 • Spoletekst

 • Forholdet Spørsmål - Svar

 • Kombinasjoner av strategier • Læringsstrategier basert på aktiv utvelging

 • Selektiv understreking

 • Tokolonnenotat • Læringsstrategier basert på aktiv koding

 • Repetisjon

 • VØSL-skjema • Læringsstrategier basert på aktiv selvregulering


Boken har tegninger, mange illustrasjoner av elevarbeid og ulike kopieringsmaler til bruk for elevene når læringsstrategier tas i bruk.
Målgruppe:
Lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, PPT-ansatte, assistenter og studenter.