home Menu close
menu MENU

Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis

En pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme både for ordinær opplæring og spesialundervisning.

Forfatter: Andreas Hansen ISBN: 978-82-90910-81-0

kr kr 450,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-81-0
Beskrivelse

Boka representere en velutprøvet pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme både for ordinær opplæring og spesialundervisning.


Den første delen gir en innføring i teorien bak systematisk begrepsundervisning (BU) og tilhørende didaktiske modellene med vekt på modellen for systematisk begreps-undervisning.


"Praksisdelen" inneholder mange vedlegg og beskrivelser av kasusstudier av barn og unge med språk- og lærevansker. bl. a. med omtale av BU av fire elever med generelle lærevansker, BU av ei minoritetsspråklig jente i overgangen barnehage og skole, BU av en blind gutt i førskolealder, BU av en gutt med Downs syndrom, BU av to unge med schizofrenidiagnose, m. fl.  Det foreligger også en omtale av BU i en kombinasjon av ordinær opplæring og spesialundervisning. Til sammen gjør disse det tydeligere hva systematisk begrepsundervisning står for, og viser noen av de mulighetene som kan ligge i å benytte denne pedagogiske tilnærmingen.


Når det gjelder innholdet, fremstår kapittel 9 som det aller viktigste. Kapittelet, som er på 40 sider og forfattet av Solveig Nyborg, omtaler på en instruktiv, klargjørende og eksemplifiserende måte hvordan BU-tilnærminga også kan benyttes til undervisning av Fagbegreper – i prinsippet på de flest fagområdene og på stadig stigende nivå i grunnskolen så vel som på høyere utdanningsnivåer.


Teoridelen av boka samt kapittel 9 klargjør slik den direkte linjen som går fra grunnleggende BU av barn med henblikk på tidlig innsats for å forebygge lærevansker samt for å bidra til utvikling av sentrale språklige læreforutsetninger hos barn i sin alminnelighet, til BU av fagbegreper.


Råd&Tips

Boka er ment å dekke flere behov og målgrupper. Det siktes især mot fagfolk på ulike nivåer i pedagogikk og spesialpedagogikk, inkludert lærere i skolen, førskolelærere samt studenter på de nevnte fagområdene med interesse for begrepsundervisning og ferdighetsopplæring. I tillegg kommer andre med spesiell interesserte for de aktuelle fagområdene. De forannevnte er alle grupper som vil kunne nyttiggjøre seg større eller mindre deler av det foreliggende materialet. 

_____________

UiT tilbyr høsten 2017 videreutdanning i to moduler a 10 stp. ved UiT Harstad. Det dreier seg om henholdsvis Multifunksjonshemming og Systematisk begrepsundervisning. Modulene kan tas separat i samlinger a 2 x 3 dager per modul. Søknadsfristen er 1. juni 2017.

Modulen med Systematisk begrepsundervisning (uke 42 og uke 46) betegnes videre som Del 1.  Dette for å skille den fra Modul Systematisk begrepsundervisning – Del 2, som tilbys våren 2018, for de som måtte ønske å lære mer omgående om denne pedagogiske tilnærminga.

Andreas Hansen

Klikk her for mer info