home Menu close
menu MENU

Hvorfor tall går i ball

Et hjelpemiddel i utredningsarbeidet og ved utviklingen av kompetanse om matematikkvansker innen skoleverket.
Forfatter: Olav Lunde    ISBN: 978-82-90910-37-7

kr kr 350,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-37-7
Beskrivelse

Matematikkvansker er et omfattende og forsømt fagfelt innen skoleverkt, delvis fordi vi vet for lite om ”Hvorfor tall går i ball” for mange elever.  Dette medfører usikkerhet både når det gjelder kartlegging og utredning, og spesielt når det gjelder utformingen av tiltakene ved slike vansker.
Fra innholdsfortegnelsen kan nevnes kapitler som ”Terminologi og definisjoner”, ”Kjennetegn på tall i ball”, ”Matematikkvansker i samspill med andre vansker”, ”En samlende arbeidsmodell:  Working Memory”, Kartlegging og utredning av matematikkvansker” og ”Hvilke tiltak virker?”
Den spesialpedagogiske hjelpen bør være ”evidensbasert”, dvs. ha grunnlag i forskning og utviklingsarbeid.  Denne boken vil være en hjelp til å oppnå dette målet, og vil kunne bidra til økt forståelse av hvor komplekse matematikkvansker er.  Den vil også være et bidrag til diskusjonen om utviklingen av matematikkundervisningen, slik at matematikkvansker kan forebygges.
Boken retter seg mot spesialpedagoger, ansatte innen PPT, Statped og lærerutdanningen, samt studenter innen spesialpedagogikk og matematikkdidaktikk.
Hvert kapittel kan leses separat og boken vil derfor også fungere som et hjelpemiddel i utredningsarbeidet og ved utviklingen av kompetanse om matematikkvansker innen skoleverket.
Boken er skrevet med støtte fra Norsk faglig forfatter og oversetterforening.
152 sider + referanser