home Menu close
menu MENU

Les Lett - Tekstbok PDF

Dette er lærerens veiledningsbok. Det gjøres på en oversiktlig måte rede for hvordan arbeidet i bildeboken skal bygges opp og utføres. Bøkene er en naturlig oppfølger til de tre første bøkene i Karlstad-modellen
Forfatter: Iréne Johansson ISBN: 978-82-90910-26-1

kr kr 295,00
kr kr 295,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-26-1
Beskrivelse

Irene Johansson presenterer her lesetreningsmateriell som er organisert i 12 lesepakker. Hver lesepakke har en bok som sluttprodukt og øvelsene i lesepakken er slik at de skal være bokforberedende.


Bøkene er en naturlig oppfølger til de tre første bøkene i Karlstad-modellen (”Språkutvikling for barn med språkvansker”: Bok 1, Performativ kommunikasjon, bok 2 Ordstadiet og bok 3 Enkel grammatikk- bok 2 og 3 med både tekst- og bildebok).

Karlstad-modellen tar utgangspunkt i normal språkutvikling i en ”på-vei-modell” som er dynamisk i sin form.
Trinnene bygger på hverandre i en kontinuerlig prosess med hensyn til nivå, rekkefølge og sammenheng og bidrar til å gi barnet nødvendige, grunnleggende forutsetninger når det skal lære å lese og skrive, som:


- generelle språkferdigheter


- kjennskap til oppbyggingen av språket i fonemer, stavelser, ord og setninger


- metaspråklig forståelse om språkets formside som har betydning for avkoding i leseprosessen (fra pseudolesing til fonologisk  lesing)Bøkene fyller et behov for en modell som muliggjør en god og gjennomtenkt tilrettelegging for barn med ulike språkvansker. Modellen er spredt over hele landet, i vesentlig grad på grunnlag av kurs- og veiledningsvirksomhet fra landsdekkende avdeling ved Sørlandet kompetansesenter.
 

Les Lett består av en veiledningsbok og en billedbok med innhold som:

Ordbildelotto – helordslesing - Lottobrett og lottobrikker er trykket i farger. Hver ordklasse har sin egen farge.


Ord og bilde - I denne øvelsen trener barnet på å skifte fokus mellom ordets form og ordets innhold.


Rebus - Dette er et spill der eleven kan lage setningsrebuser med ordbildekort eller med både ordbildekort og bildekort.


Lyd – bokstav
- eleven øver på auditiv og visuell diskriminasjon av lyd og bokstav.
- eleven trener på artikulasjon.
- eleven får trening i å forme bokstavene.
- eleven kan lære seg tegnalfabetet.


Analyse-syntese - eleven retter oppmerksomheten mot ordets deler, får innsikt i at et ord er en helhet som består av deler, og begynner å forstå hva et ord er.


Skrivebøker - Skriving kan foregå gjennom konkret bruk av ordkort med bilder eller ordbilder som legges på en skriveplate. Eleven kan skrive postkort, e-post, handlelister, inventarlister, deltagerlister, dagbok, opplevelsesbok osv. der teksten kan bestå av bilder som limes inn, bokstaver som kopieres, tekster som først skrives på PCén og siden limes inn i boka – eller håndskrift.


Lesebøker
Lesebok 1-12 er elevens lesebøker. De lages av eleven med hjelp fra en voksen.


Bøkene er oversatt og bearbeidet ved Sørlandet kompetansesenter.
Utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Råd&Tips

1. Gjennomfør kjøpet og motta ordrebekreftelse.

2. Etter ca 1 dag (når vi har behandlet ordren) logger du inn på MIn konto med brukernavn: din epost og selvvalgt passord.

3. Finn fanen Mine nedlastbare filer

4. Klikk på linken og last ned.

5. Husk hvor du har lagret nedlastingen.

6. Linken er tidsbegrenset til 14 dager og du har 3 muligheter for nedlasting.

7. Du kan også klikke på glemt passord og få dette tilsendt på nytt.