home Menu close
menu MENU

Om jag hade en røst 2

7 utdanningsfilmer som viser hvordan barn og ungdommer språktrener på ulike språklige utviklingsnivåer. Dette gjøres sammen med pedagoger og foreldre i barnehagen, på skolen og i hjemmet. Spilletid totalt: 135 min

Forfatter: Irene Johansson / Språkbussen

kr kr 500,00

Lagerstatus: På lager

SKU: SPRAKBUSSEN2
Beskrivelse

Dette er en serie filmer om språkopplæring ved hjelp av en Karlstadmodellen. Målet med filmene er å gi barn med spesielle behov språklek og språktrening med Karlstadmodellen - systematisk og strukturert språkutvikling for menneskeverd og likeverd.
Svensk tale med svensk og engelsk undertekst. 


7 utdanningsfilmer som viser hvordan barn og ungdommer språktrener på ulike språklige utviklingsnivåer. Dette gjøres sammen med pedagoger og foreldre i barnehagen, på skolen og i hjemmet. Spilletid totalt: 135 min.  1. Nettverk – Sosiale nettverk som pedagogisk verktøy i språktrening. Spilletid: 18 min.

  2. Performativ kommunikasjon – Å bli påvirket av og påvirke andre. Spilletid: 19 min.

  3. Primitiv grammatikk – Kombinere ord i korte sekvenser og øke ordforrådet. Spilletid: 19 min.

  4. Enkel grammatikk – Å samtale med to til tre ords satser og mangedobble ordforrådet. Spilletid: 22 min.

  5. Utbyggd grammatikk – Bøye ord, bygge fraser og satser. Ordforrådet vokser raskt. Spilletid: 17 min.

  6. Talträning – Forstå andre sin tale og selv tae slik at andre forstår. Spilletid: 18 min.

  7. Forberedende lese & skrive – Å kjenne seg som en som kan lese og skrive. Spilletid: 22 min.


Målgruppe for filmen er pedagoger i ppt, barnehager og skoler og lærerstudenter. Foreldre og venner av personer med språkvansker. Folk som på en eller annen måte har kontakt med mennesker med språkvansker


Diskusjon


Når du har sett en film, ta et par minutter og skriv ned dine egne spontane reaksjoner.
Diskuter to og to sammen eller hele gruppen. Bruk noen minutter hver til å fortelle hverandre om dine egne reaksjoner som du har skrevet ned.


Diskuter hvordan du kan støtte barn med språkvansker til å gi dem styrke og kraft til selv å vokse og bli sterke individer.


Drøft hvordan du kan hjelpe barn med å lære hva de ikke kan selv.


Reflekter over hva læreplan og kunnskapsmålene sier om ordforråd, tegnspråk og talespråk.

Råd&Tips