home Menu close
menu MENU

Språkutv. 3 Enkel Grammatikk PDF bildebok

Bildebok til bruk sammen med "Språkutvikling 3 - Enkel grammatikk".


Forfatter Irene Johansson ISBN: 978-82-90910-17-9

kr kr 525,00
kr kr 525,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-17-9
Beskrivelse

Begynnelsen på-vei til enkel grammatikk er å ha et aktiv ordforråd som inkluderer et visst antall ord. Vokabularet trenger ikke å være særlig stort, 30-50 ord er bra nok, men det må være forskjellige typer av ord. Det er ikke nødvendig å først bygge et stort ordforråd og vente med grammatiske øvelser. Så snart forholdene er som et ordforråd som inkluderer ord for aktiviteter, definerbare enheter (f.eks nettsteder, personer og gjenstander) og noen relasjoner, er det bedre å parallelt lære nye ord og praksis grammatikk 


For å være på veien mot enkel grammatikk betyr at du gradvis lærer å påvirke andre og deg selv til å bli påvirket av mer enn én melding samtidig. Disse meldingene er i stor grad knyttet til den enkeltes egne erfaringer eller ting som ofte skjer på samme måte 


I det nedlastbare heftet Språkutv.3 Ordstadiet PDF finner du er øvelser som skal legge til rette for denne læringen. Disse forslagene er organisert i 12 pakker hver og inneholder forslag til grammatisk, fonologisk og ordøvelser. Forslagene bør ikke følges slavisk. Det er den enkeltes behov for opplæringen å avgjøre hvilken / hvilke øvelser du velger.


Språkopplæring er en prosess med løpende vurdering av den enkeltes kompetanse er grunnlaget for valg av øvelser, som vil bli plassert litt, litt over sitt kompetansenivå . Disse vurderingene er grunnlaget for en konstant revisjon av metodikken.

Råd&Tips

Karlstadmodellen er en modell for språktrening for personer med språk-, tale- eller kommunikasjonsvansker. Karlstadmodellen er basert på barns naturlige språkutvikling og tilbyr konkrete forslag til øvelser og materiell til språktrening. Modellen kan brukes overfor barn, unge og voksne med ulike typer språk-, tale- og kommunikasjonsvansker i alle aldre og uavhengig av diagnose.

Karlstadmodellen har et verdigrunnlag som er tuftet på grunnleggende menneskerettigheter- alles rett til å få lære, utvikle og bruke språket, - og til å leve et selvstendig og meningsfylt liv på lik linje med andre samfunnsborgere. Karlstadmodellen vektlegger pedagogiske prinsipper som struktur, kontinuitet og tydeliggjøring.

Kurs og veiledning

Det er 36 veiledere som er utdannet i Karlstadmodellen i Norge. Disse kan tllby kurs både for store og mindre grupper, samt individuell veiledning av språktrening rundt ett eller flere barn.  Veilederne i karlstadmodellen jobber som fagpersoner i Statped, PPT, barnehager og skoler og det er også foreldre som har veilederutdannelsen. For mer informasjon om kurs og veiledere, se http://www.iakmnorge.no

Nedlasting

1. Gjennomfør kjøpet og motta ordrebekreftelse.

2. Etter ca 1 dag (når vi har behandlet ordren) logger du inn på MIn konto med brukernavn: din epost og selvvalgt passord.

3. Finn fanen Mine nedlastbare filer

4. Klikk på linken og last ned.

5. Husk hvor du har lagret nedlastingen.

6. Linken er tidsbegrenset til 14 dager og du har 3 muligheter for nedlasting.

7. Du kan også klikke på glemt passord og få dette tilsendt på nytt.