home Menu close
menu MENU

Språkutvikling for barn med språkvansker PDF bildebok

PDF Bildebok til bruk sammen med "Språkutvikling hos barn med språkvansker 1-2-3"

Forfatter Irene Johansson ISBN: 978-8290910-16-2

kr kr 595,00
kr kr 595,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-8290910-16-2
Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Lanseringsdato 27. aug. 2019
Beskrivelse

Å være på vei mot ordstadiet betyr at barnet ved starten av reisen står med begge føttene godt i performativ kommunikasjon. Man kan bruke sin kommunikasjon i en bevisst og målrettet måte i en her-nå-situasjon. Fordelene og gleden du har av dette driver et ønske om å være enda mer presis i sine meninger. Derfor er det viktig å ikke stå stille for lenge.


I den nedlastbare filen finner du forslag til materiell og metodisk tilnærminger. Øvelsene er organisert i økter, og de inneholder forslag til lytteøvelser, imitasjon øvelser, spill, bøker, sanger, rim og chants.


Tidsperiodene er en måte å systematisere forslagene. Det er imidlertid ikke en klar indikasjon på hvordan øvelsene skal brukes. En øvelse bør brukes når det er nødvendig, og dette kan bli funnet ut ved å vurdere de individuelle behovene til ulike øvelser. A og O i språkopplæring er kontinuerlig vurdering av ulike sider ved språkutvikling og på dette grunnlaget fastsatt mål, oppgaver og materialer.

Råd&Tips

Karlstadmodellen er en modell for språktrening for personer med språk-, tale- eller kommunikasjonsvansker. Karlstadmodellen er basert på barns naturlige språkutvikling og tilbyr konkrete forslag til øvelser og materiell til språktrening. Modellen kan brukes overfor barn, unge og voksne med ulike typer språk-, tale- og kommunikasjonsvansker i alle aldre og uavhengig av diagnose.

Karlstadmodellen har et verdigrunnlag som er tuftet på grunnleggende menneskerettigheter- alles rett til å få lære, utvikle og bruke språket, - og til å leve et selvstendig og meningsfylt liv på lik linje med andre samfunnsborgere. Karlstadmodellen vektlegger pedagogiske prinsipper som struktur, kontinuitet og tydeliggjøring.

Kurs og veiledning

Det er 36 veiledere som er utdannet i Karlstadmodellen i Norge. Disse kan tllby kurs både for store og mindre grupper, samt individuell veiledning av språktrening rundt ett eller flere barn.  Veilederne i karlstadmodellen jobber som fagpersoner i Statped, PPT, barnehager og skoler og det er også foreldre som har veilederutdannelsen. For mer informasjon om kurs og veiledere, se http://www.iakmnorge.no

Nedlasting

1. Gjennomfør kjøpet og motta ordrebekreftelse.

2. Etter ca 1 dag (når vi har behandlet ordren) logger du inn på MIn konto med brukernavn: din epost og selvvalgt passord.

3. Finn fanen Mine nedlastbare filer

4. Klikk på linken og last ned.

5. Husk hvor du har lagret nedlastingen.

6. Linken er tidsbegrenset til 14 dager og du har 3 muligheter for nedlasting.

7. Du kan også klikke på glemt passord og få dette tilsendt på nytt.