home Menu close
menu MENU

Utbygd Grammatikk – PDF arbeidsbok

Arbeidsbok som nedlastbar digital versjon / pdf. 

Forfatter: Irene Johansson ISBN: 978-82-90910-76-6

kr kr 95,00
kr kr 95,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-76-6
Beskrivelse

I den teoretiske delen, gis det en introduksjon til det som senere, ved hjelp av praktiske øvelser, trenes i arbeidsboka. 


Boka tar opp emnene pragmatikk, leksikon, grammatikk, prosodi, fonologi, pedagogiske prinsipper og pedagogisk struktur for å nevne deler av innholdet. Boka inneholder ikke en fullstendig teoretisk gjennomgang, men et valg blant ulike teorier som passer de praktiske øvelsene. Forhåpningen er at en viss innsikt i teorien skal gi forståelse for øvelsene og gjøre det lettere å sette dem inn i en meningsfull sammenheng. 
 

Materiellet i den praktiske delen er laget først og fremst for å stimulere utviklingen av nettopp grammatikk, ordforråd og betydninger. I noen av øvelsene smyger til og med andre språklige aspekter seg inn, og materiellet kan brukes som forberedende lese- og skriveøvelser. Forslagene er i første rekke tenkt for personer som i sin spontane ordbruk uttrykker seg i enkle setninger som omfatter tre eller fire ord. Arbeidsmateriellet ligger på medfølgende CD, men kan også kjøpes som nedlastbar fil.

 

Se også www.karlstadmodellen.se for mer informasjon

Råd&Tips

Boka er tilegnet alle de som må anstrenge seg litt ekstra for å bli gode språkbrukere. Materiellet er brukt av barn, ungdommer og voksne som har en språkforstyrrelse, men også av barn som har et annet morsmål enn norsk.  
 
Utbygd grammatikk – språktrening i samsvar med Karlstadmodellen er et nytt tilskudd i Iréne Johanssons serie om språktrening ut fra Karlstadmodellen. Tidligere finnes bøker om Performativ kommunikasjon, Ordstadiet, Enkel grammatikk og  Les Lett som er øvelser for skrift.
 

Nedlasting

1. Gjennomfør kjøpet og motta ordrebekreftelse.

2. Etter ca 1 dag (når vi har behandlet ordren) logger du inn på MIn konto med brukernavn: din epost og selvvalgt passord.

3. Finn fanen Mine nedlastbare filer

4. Klikk på linken og last ned.

5. Husk hvor du har lagret nedlastingen.

6. Linken er tidsbegrenset til 14 dager og du har 3 muligheter for nedlasting.

7. Du kan også klikke på glemt passord og få dette tilsendt på nytt.