home Menu close
menu MENU

Jovo brikker 300 Skolesett

Jovo er et byggesystem som består av plastikkbrikker som kan settes sammen i kanten. Denne pakken innholder 300 brikker, 6 farger med kantlengde 5 cm.
kr kr 995,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 814301
Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Lanseringsdato 18. feb. 2019
Beskrivelse

Jovo er et byggesystem som består av plastikkbrikker som kan settes sammen i kanten. Brikkene leveres i 6 farger og de har en kantlengde på 5 cm.


De er robuste - også i de små kanthengslene hvor brikkene „klikkes“ sammen. Jovobrikkene kan inngå i undervisningen på alle klassetrinn. I barnehagen kan de bygge fantasifulle figurer, og på de eldste klassetrinn kan de inngå i romgeometriske beregninger. Jovobrikkene kan anvendes til både to- og tredimensjonelle modeller og konstruksjoner. Brikkene gir mulighet for å visualisere og arbeide konkret med geometriske problemløsninger, med undersøkelse av romlige figurer, med systematisering av mønstre, med tegning av modeller, med ...


Se tips fra matematikksenteret her....


Jovo materialer: Skoletønnen inneholder: • 90 trekanter • 48 kvadrater • 12 femkanter


JOVO er produsert i et plastmateriale som er helt uten PVC, bly og andre tungmetaller.Det er produsentens mål å finne løsninger som tar like mye vare på miljøet som mulig. Derfor er boksen laget av resirkulert papir.

Råd&Tips

TEMA: Geometri, med hovedvekt på tesselering og repetering. 

Tesselering: Mønster av geometriske former der hele flaten dekkes og ingen ”hull” gjenstår. 

Repetering: En figur gjentas og ender opp som en formlik, større utgave av seg selv. 

Aktivitet: 

- Deltagerne sitter i 4-grupper. 

- Alle gruppene får tildelt en boks med Jovo-brikker. Får i oppgave å finne de ulike regulære mangekantene (⇒ mangekanter der alle vinkler og sider er like). 

- Etter at gruppene har funnet regulær trekant, firkant, femkant og sekskant, blir de bedt om å finne ut hvilke av disse mangekantene de kan bruke til å dekke planet. (Bruker bevisst denne uttrykksformen i stedet for det matematiske ”hvilke mangekanter som tesselerer”). Gruppene bør komme fram til at alle med unntak av femkanten dekker planet. HVORFOR? (Pga. at vinklene må kunne danne 360 o til sammen). 

- Gruppene blir deretter bedt om å finne ut hvilke mangekanter som kan bli en formlik utgave av seg selv. (”Repeterer seg selv”.) (Trekanten og firkanten repeterer seg selv. HVORFOR?) 

- HJELPEMIDDEL: Kursdeltagerne får en tabell som hjelpemiddel under arbeidet. Innholdet i komlonnene bestemmes av hva som er det faglige målet med økta. Dette arbeidet kan tilpasses det aktuelle trinnet, og kan også tilpasses mellomtrinnet og småtrinnet. Her er antall kanter, vinkler, diagonaler m.m. aktuelle vinklinger. Forklaringene på hvorfor de ulike mangekantene tesselerer/repeterer, vil selvfølgelig avhenge av trinnet det arbeides på.