home Menu close
menu MENU

Jovo brikker 84 Basic

Jovo er et byggesystem som består av plastikkbrikker som kan settes sammen i kanten. 84 brikker, (6 femkanter, 24 firkanter, 54 trekanter)
kr kr 395,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 814020
Beskrivelse

Jovo er et byggesystem som består av plastikkbrikker som kan settes sammen i kanten.


Brikkene leveres i 6 farger og de har en kantlengde på 5 cm.


De er robuste - også i de små kanthengslene hvor brikkene „klikkes“ sammen. Jovobrikkene kan inngå i undervisningen på alle klassetrinn.


I barnehagen kan de bygge fantasifulle figurer, og på de eldste klassetrinn kan de inngå i romgeometriske beregninger.


Jovobrikkene kan anvendes til både to- og tredimensjonelle modeller og konstruksjoner. Brikkene gir mulighet for å visualisere og arbeide konkret med geometriske problemløsninger, med undersøkelse av romlige figurer, med systematisering av mønstre, med tegning av modeller, med ...


Konstruksjoner, en inspirasjonsbok JOVO er produsert i et plastmateriale som er helt uten PVC, bly og andre tungmetaller. Det er produsentens mål å finne løsninger som tar like mye vare på miljøet som mulig.

Råd&Tips

Emne:

Større enn og mindre enn, formlikhet (lik i form) og kongruens (lik i str.)

Forarbeid: 

Barna leker fritt med JOVO-brikkene, slik at de blir kjent med dem. 

Det kan godt være at noen av barna vil bygge lenge og lage noe som er ”stort”. Å bygge noe som er stort og som barna bruker tid på, er kjempefint. Etter ei stund kan vi stoppe opp og trekke frem noe av det barna bygger og lager. Sammen med barna kan dere studere former og størrelser på de figurene barna har lagd så langt. 

Still mange spørsmål som Er noen av husene vi har bygd helt like? I form og/eller størrelse? Er noe helt flatt? Er det noen som ikke er flate? Har noen bygd en figur som er større enn eller like høy som denne?

Gjennomføring 

Barna får velge blant flere oppgaver. Vi kan sette frem noen ferdige modeller som de kan se etter/herme etter og/eller vi kan legge frem et ark med en modell som de kan bygge. Vi kan utfordre barna til å bygge en figur som ser likedan ut, men som er større.

Vi kan også gi oppgaver som 

- Bygg et tetraeder eller en kube. 

- Bygg en figur med akkurat 15 brikker. 

- Lag en sekskant av trekanter.

Forslag til videre arbeid/tips/variasjon 

La barna sjekke sammenhenger mellom antall hjørner, kanter og flater til figurene de lager. Det fins en spesiell sammenheng som kan være interessant å kjenne til, men som dere ikke trenger å presentere for barna hvis de ikke oppdager dette selv. Det fins også en tilsvarende formel som gjelder for alle 3-dimensjonale former.