home Menu close
menu MENU
Found 18 products
per side
Desc
 • Gode Grubliser og Sikre strategier

  Det er viktig å kunne løse problemer - men det er vanskelig å undervise i problemløsning. Denne boken er et hjelpemiddel til den matematikklæreren som gjerne vil jobbe med matematiske strategier til problemløsning, og den er en godbit for den som liker å løse oppgaver, og som gjerne vil bli flinkere. 
  Forfatter: Pernille Pind     ISBN: 978-82-90910-49-0 Oversatt til norsk av Pia Inger Hanssen  

  kr kr 350,00
 • Tallstart - Grunnlag for begynneropplæringen (10 ex)

  I førskolealder inneholder matematikkopplæringen utvikling av matematikkbegreper som berører deres virksomhet i dagliglivet. Denne opplæringen, der elevene også bruker konkrete hjelpemidler, skaper som regel ingen vansker. Vanskene oppstår som oftest når det stilles krav om å anvende kunnskapen på det abstrakte, teoretiske plan uten bruk av hjelpemidler. Kartleggingen Tallforståelse er et hjelpemiddel for dette.

  Forfattere: Inger Kristine Løge og Rune Aigeltinger
  ill: Kathrine Kristiansen  ISBN: 978-82-8360-005-6

  kr kr 195,00
 • Følg Frosken

  "Følg frosken" er en samling oppgaver til barn mellom 5-9 år - skriv ut og bruk i klassen eller i barnehagen. Blant dinosaurer, drager, fisker og flyveøgler kan barnet løse oppgaver med spor, speilinger, former og labyrinter.

  Forfatter(e): Gabriele Klink, bearbeidet av Ina von Barm

  kr kr 320,00
 • Newmero - Liten

  "newmero" er et nytt sosialt lek og læringsspill med fargerike plastikk- tallbrikker med et intuitivt design.

  FÅ GRATIS AKTIVITETSBOK
  Sjekk ut hvordan du bruker brikkene på Newmero Academy 

  kr kr 295,00
 • Newmero - Stor

  "newmero" er et nytt sosialt lek og læringsspill med fargerike plastikk- tallbrikker med et intuitivt design. 

  GRATIS AKTIVITETSBOK
  Sjekk ut hvordan på Newmero Academy 

  kr kr 495,00

  Utsolgt

 • Verdt å vite om Dyskalkuli

   Boken henvender seg til lærere, foreldre til barn som har vanskeligheter med matematikk og til de som ønsker en kort beskrivelse av dyskalkuli. 44 sider.

   Forfatter: Markus Bjørnstrøm Norsk oversettelse av Therese L. Mellemstrand ISBN: 978-82-90910-77-3

  kr kr 139,00
 • Formal eller real matematikkundervisning?

  På 1960-70-talet var skulematematikken vår  innom ei radikal abstrahering med grunnlag i ein  fjern akademisk matematikk. Spora, og avsporingane,  etter dette finst ennå.

  Bård Harboe har opplevd dei store spenningane og dei bråe omveltingane. Nå går han tilbake i historia, til pionertida i rekning og matematikk, ser på tilretteleggingar av barns møte med tala.

  Forfatter: Bård Harboe ISBN:  978-82-90910-92-6

  kr kr 285,00
 • Frøken Dobbel og Herr Halvparten


  Boken formidler en historie om to personer i byen Normal, samtidig som den lærer barnet en måte å doble og halvere på. Underveis presenteres det ulike problemstillinger knyttet til de matematiske begrepene. 
  Forfatter Hanne Vestby Ill: Xiaoli Duan Stivt omslag 50 sider, 20x20 cm ISBN 978-82-90910-89-6
  kr kr 195,00
 • Matematikkvansker - konkrete tiltak for tidlig innsats

  Matematikkvansker er et praktisk redskap som kan brukes til å kartlegge og styrke elevers matematiske begrepsutvikling innenfor ti grunnleggende matematiske områder. 196 s.

  Forfattere: Lena Lindenskov og Peter Weng  Norsk oversettelse: Knut Farbrot ISBN 978-82-90910-64-3

  kr kr 450,00
 • Lek og Tell - 100 matematikkaktiviteter for små barn

  Lek & Tell - matematikkaktiviteter til glede for både barn og voksne

  Forfatter: Rae Pica Oversettelse: Kari Hole ISBN: 978-82-90910-62-9

  kr kr 235,00
 • Les selv om matematikkens spennende verden 1

  En serie på 5 små matematikkbøker der formålet med bøkene er å gi elevene en mulighet til oppleve at matematikk kan leses og være noe annet enn oppgaveregning og matematiske undersøkelser. Målgruppe 5-13 trinn
  Forfatter: Pernille Pind     ISBN: 978-82-90910-50-6

  kr kr 200,00
 • Les Selv om matematikkens spennende verden 2

  En serie på 6 små matematikkbøker der formålet med bøkene er å gi elevene en mulighet til oppleve at matematikk kan leses og være noe annet enn oppgaveregning og matematiske undersøkelser. Målgruppe 5-13 trinn.
  Forfatter: Pernille Pind     ISBN: 978-82-90910-51-3

  kr kr 200,00
 • Hvorfor tall går i ball

  Et hjelpemiddel i utredningsarbeidet og ved utviklingen av kompetanse om matematikkvansker innen skoleverket.
  Forfatter: Olav Lunde    ISBN: 978-82-90910-37-7

  kr kr 350,00
 • Nå får jeg det til!

  En praktisk vinklet håndbok om hvordan elevene kan mestre matematikken. Boken tar utgangspunkt i hvordan læreren raskt kan oppdage elever med vansker i matematikk og deretter utforme presise hjelpetiltak.
  Forfatter: Olav Lunde    ISBN: 978-82-90910-34-6

  kr kr 310,00
 • Barn oppdager matematikk

  Matematikkinnlæring er noe annet enn selve matematikken: Innlæringen skal hjelpe barna til selv å oppdage og forstå de matematiske strukturene og så bruke dem i sin egen hverdag.
  Forfatter: Olof Magne     ISBN: 978-82-90910-23-0

  kr kr 310,00
 • Kartlegging og undervisning ved lærevansker i matematikk

  Kartlegging og undervisningsopplegg legger vekt på kunnskapskvalitet og ikke på kunnskapsmengde.
  Forfatter: Olav Lunde    ISBN: 978-82-90910-06-3

  kr kr 380,00
 • Kopi-originaler til kartlegging og undervisning

  Du kan nå laste ned kopioriginaler til "Kartlegging og undervisning ved lærevansker i matematikk". 

  Det passordet du oppgir, vil sammen med e-postadressen åpne opp for nedlastingen av pdf dokumentet når den er fakturert. Normalt vil dette ta ca 1 dag.

  kr kr 200,00
 • Fem föredrag om - Den nya undervisningen

  Den tradisjonelle, klassiske spesialundervisningen for elever med matematikkvansker, har de siste årene blitt utsatt for kraftig kritikk. 
  Forfatter: Olof Magne     ISBN: 978-82-90910-25-4

  kr kr 195,00
Found 18 products
per side
Desc