home Menu close
menu MENU

Fem föredrag om - Den nya undervisningen

Den tradisjonelle, klassiske spesialundervisningen for elever med matematikkvansker, har de siste årene blitt utsatt for kraftig kritikk. 
Forfatter: Olof Magne     ISBN: 978-82-90910-25-4

kr kr 195,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-25-4
Beskrivelse

I Norge kom dette klart til uttrykk i St.m. 23 (1997-98) som sier at ”tradisjonelt har spesialpedagogisk debatt ofte dreidd seg om diagnoser, funksjonshemminger og problem, i stedet for å samle seg om elevene sitt mestrings- og utviklingspotensial”.
Olof Magne drøfter denne problemstillingen i en artikkel ”Den nya specialpedagogiken i matematikk” i 1999  (Pedagogisk-psykologiska problem, nr. 655, Institutionen fõr pedagogik, Lärarhögskolan i Malmö).
Gjennom de fem artiklene skisserer Olof Magne et nytt teoretisk grunnlag for spesialpedagogisk arbeid i matematikk.  Han foreslår å bruke betegnelsen ”elever med særskilte utdanningsbehov i matematikk” for å dreie fokus bort fra den vanskedominerte spesialpedagogiske tenkingen.
Han mener at via et slikt teoretisk grunnlag, skal en kunne utforme en elevsentrert helhetsmodell som fungerer innen en inkluderende skole.
I disse artiklene drøfter han hvilke konsekvenser dette vil ha innen førskolen, når det gjelder diagnostisering av matematikkvansker, begrepet ”livsmatematikk” som en betegnelse på innholdet for at eleven skal oppleve å lykkes, og han viser en skisse av hvordan dette kan prege det didaktiske arbeidet i grunnskolen.
Boken gis ut på svensk.