home Menu close
menu MENU

Gode Grubliser og Sikre strategier

Det er viktig å kunne løse problemer - men det er vanskelig å undervise i problemløsning. Denne boken er et hjelpemiddel til den matematikklæreren som gjerne vil jobbe med matematiske strategier til problemløsning, og den er en godbit for den som liker å løse oppgaver, og som gjerne vil bli flinkere. 
Forfatter: Pernille Pind     ISBN: 978-82-90910-49-0 Oversatt til norsk av Pia Inger Hanssen  

kr kr 350,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-49-0
Beskrivelse

Undervisning i problemløsing


Formålet med denne boken er å gi en hjelp til problemløsing som kan være et vanskelig område. Generelt sett har matematikkundervisning et stort fokus på ferdigheter og begreper.


Arbeidet med matematiske strategier er også særdeles viktig – og det er det som er fokuset for denne boka. Det kan være vanskelig å få tak på hva det er vi egentlig gjør når vi løser problemer. ”Jeg bare gjør det”, ”Det er forskjellig fra gang til gang” og ”Det har jeg egentlig ikke tenkt over” er typiske svar fra folk som har jobbet mye med matematiske problemstillinger.
I boken gjennomgås det en rekke problemløsingsstrategier som mange nesten av vane vil foretrekke, til mer generelle metoder av problemløsing og over til en rekke forskjellige strategier som en kan velge mellom i arbeidet med et konkret problem.
Deretter arbeides det gjennom 25 klassiske problemstillinger / grubliser ved å bruke forskjellige problemløsingsstrategier slik at en kan forstå dem i praksis.


Utdanningsnytt sin bok omtale av Ståle Johnsen


Nøtteblanding med nogo attåt
 

«En hageeier skal plante 10 trær på rad og rekke. Han beslutter å plante 5 rekker med 4 trær i hver. Hvordan kan han klare det?»


Dette er ett av problemene vi møter i Pernille Pinds «Gode grubliser og sikre strategier». Her presenterer hun 25 utradisjonelle oppgaver som skal løses ved hjelp av ulike matematiske strategier. Oppgavene er svært varierte, både med hensyn til vanskelighetsgrad og tematikk. For å komme frem til riktige svar, er både logisk sans, tallmestring, romfølelse og geometriske ferdigheter egenskaper som kommer godt med.


I motsetning til i tradisjonelle matematikkoppgaver, som elevene løser ved å anvende en bestemt ferdighet, er mye av poenget med tankenøttene å finne ut hva man skal gjøre, hvilken tilnærmingsmåte man skal ha til problemene. I innledningskapitlet presenterer hun en generell problemløsningsmetode hun har arbeidet med i undervisning, «LOVPORT » (Lese, Omformulere, Visualisere, Planlegge, Overslag, Regne og Teste). Hun gir en nærmere forklaring av hvert av trinnene og kommer med konkrete forslag til hvordan metoden kan brukes i undervisningsøkter.


I handelen finnes det flere bøker med hjernetrim av ymse slag, men de er svært sjelden pedagogisk innrettet, som regel er det snakk om ren tidtrøyte. Pernille Pind serverer oss mye mer. Etter at en oppgave, eller «grublis», er presentert, gir hun svaret, fulgt av en systematisk gjennomgang av ulike veier til løsning, med henvisning til metodeapparatet fremst i boka. Hun viser også hvordan man kan variere de enkelte oppgavenes vanskelighetsgrad og dermed gjøre oppgavene både utfordrende og overkommelige for fl est mulig elever, uansett faglig nivå.


«Gode grubliser og sikre strategier» er en original og kjærkommen nyvinning. Den egner seg for matematikklærere som ønsker å komme ut av sitt vante spor, og nøttene inneholder næring til flere typer elever, både systematikerne og mer kreativt anlagte sjeler.


 Svar på oppgaven øverst i bokmeldingen: Trærne plantes som en femtakket stjerne, med ett tre i alle spissene og i punktene der linjene krysser hverandre.