home Menu close
menu MENU

Kartlegging og undervisning ved lærevansker i matematikk

Kartlegging og undervisningsopplegg legger vekt på kunnskapskvalitet og ikke på kunnskapsmengde.
Forfatter: Olav Lunde    ISBN: 978-82-90910-06-3

kr kr 380,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-06-3
Beskrivelse

10-15% av elevene har matematikkvansker, og boken er tenkt som et praktisk hjelpemiddel i arbeidet for disse. Læreplan (GR 97) legger vekt på matematikk i dagliglivet og på elevenes forutsetninger og erfaringer. Både kartleggingen og undervisningen bygger på dette, samt at eleven skal oppnå
95% mestring, slik at også selvtillit og holdning til matematikken blir bedre.
"Kartlegging og undervisningsopplegg legger vekt på kunnskapskvalitet og ikke på kunnskapsmengde" (Olav Lunde).
Boken inneholder detaljerte undervisningsforslag. Opplegget er spesielt rettet mot elever i 3.- 4. klasse (tidligere 2.- 3. klasse) som har behov for tilpasset undervisning, men det vil også være nyttig innen spesialundervisningen på ungdomstrinnet. Kartleggingen og undervisningsopplegget er resultatet av et tre- årig utviklingsarbeid som er støttet økonomisk av Nasjonalt Læremiddelsenter.
Innhold:
Del A: Lærevansker i matematikk (70 sider) • Hva betyr det å "ikke få til matten"?

 • Hvordan lærer barn matematikk- og hva trenger de å lære?

 • Kartlegging av matematikkvansker

 • Organisering av undervisningen

 • Undervisningsmessige konsekvenserDel B: Kartlegging av matematikkvansker (60 sider) • Oversiktskartlegging av ulike matematiske ferdigheter

 • Kartlegging av noen forutsetninger for matematikk1. Kjennskap til vanlige bruksområder for tallene
2. Lesing og skriving av tall, ordning av tall og plassverdi
3. Oppfatning av noen av dagliglivets størrelser
4. Måling, penger og enheter
5. Addisjon
6. Subtraksjon
7. Multiplikasjon og divisjon
8. Problemløsing og tankestrategier
9. Kroppsoppfatning og modenhet
10. Persepsjon, koordinering og motorikk
11. Oppmerksomhet og konsentrasjon
12. Språk og begreper
13. Hukommelse
14. Holdninger til faget matematikk
Del C: Forslag til undervisning av elever med lærevansker i matematikk (100 sider) • Arbeide med feil og misoppfatninger (med detaljerte undervisningsforslag)

 • Manglende dagliglivskunnskap og erfaring om matematiske forhold

 • Holdninger til matematikk

 • Læringsforutsetninger og modenhet: "Ledsagervansker"

 • Tankestrategier og problemløsing

 • Språkferdigheter og begrepsforståelse

 • Hoderegning og overslagsregning

 • Bruk av planer og materiell