home Menu close
menu MENU

Markante foreldre

Boken er en faglig velfundert bok med mange eksempler og gode tips til hvordan en kan fremme et godt samarbeid og håndtere konflikter. MARKANTE FORELDRE gir flere konkrete råd til hvordan skolen og foreldrene kan støtte barna. 

Forfatter: Rikke Yde Tordrup  Oversettere: Espen Lunde og Inger Marie M. Misje      ISBN: 978-82-8360-072-8  

kr kr 295,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-8360-072-8
Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Lanseringsdato 25. aug. 2019
Beskrivelse

Noen foreldre engasjerer seg så mye at pedagoger opplever seg motarbeidet og kritisert. Samarbeidet går i lås og det går ut over barna.
Hvem er de markante foreldrene? Hva driver dem? Hvilke konsekvenser får atferden deres for barnas utvikling? Hvordan kan lærere og pedagoger håndtere store krav og sterke følelser på en konstruktiv og profesjonell måte også når det ligger konflikt i lufta? Det får du svaret på i denne boken.
Psykolog Rikke Yde Tordrup, har i 20 år undervist, og gitt råd til foreldre og pedagoger og holdt foredrag om emnet. 


Boken kartlegger disse foreldrenes motivasjon og viser med bakgrunn i Daniel N. Sterns utviklingspsykologi, hvordan atferden deres påvirker barna. Boken gir flere konkrete råd til hvordan skolen og foreldrene kan støtte barna. Her er mange eksempler og gode tips til hvordan en kan fremme et godt samarbeid og håndtere konflikter.


Del 1 De markante foreldrenes motivasjon 
Del 2 De markante foreldrenes barn
Del 3 Samarbeid med de markante foreldre
Del 4 Konflikthåndtering 


MARKANTE FORELDRE er en faglig velfundert bok, forankret i praksis og formidlet knivskarpt med både hjertevarme og humor. Boken er en kjærlig håndsrekning til markante foreldre og pedagoger. Den viser nye veier og minner om at det er barn involvert i enhver voksenkonflikt. For det er de voksnes ansvar å løse konflikter og skape gode rammer for barna både faglig, sosialt og i fellesskapet.Råd&Tips

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lover «psykisk helse» i skolen fra 2020. Statsråden fremførte løftet i Dagsavisen 19. september.

– Det er gledelig at kunnskap om psykisk helse nå får innpass i skolen. Barn og unge trenger kunnskap for å forstå seg selv og ta gode valg i livet. Dette er en sentral del av skolens allmenndanningsprosjekt, sier visepresident Heidi Svendsen Tessand i Norsk psykologforening.

MARKANTE FORELDRE henvender seg til pedagoger og andre faggrupper, som har kontakt med foreldre. 
Foreldre  - både markante og ikke fullt så markante foreldre - kan få mye ut av å lese denne boken.