home Menu close
menu MENU

CCC 2 Manual

Children’s Communication Checklist, Second Edition (CCC-2), er et instrument for vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn og ungdom.

Sjekklisten består av 70 utsagn som beskriver et barns kommunikasjon og språkrelaterte atferd. Svarformatet er en firepunktsskala, der respondenten skal vurdere hvor ofte vedkommende har observert det som beskrives i utsagnene hos det aktuelle barnet.

Dorothy Bishop

kr kr 1 070,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 270630
Beskrivelse

Children’s Communication Checklist, Second Edition (CCC-2), er et instrument for vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn og ungdom.


Sjekklisten består av 70 utsagn som beskriver et barns kommunikasjon og språkrelaterte atferd. Svarformatet er en firepunktsskala, der respondenten skal vurdere hvor ofte vedkommende har observert det som beskrives i utsagnene hos det aktuelle barnet.


Type testInstrument for vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn
Språkversjon: Norsk versjon, 2011
Aldersintervall: 4:0-16:11 år
Administrering: Individuell (foreldrebesvart)
Tidsforbruk: 5-15 minutter
Kompetansekrav: Aut. psykolog, logoped, spesialpedagog


CCC-2 er utviklet for å fange opp barn med muntlige og pragmatiske språkvansker, og kan dessuten gi indikasjon på mulige autismespekterforstyrrelser.


Instrumentet gir informasjon om hvordan barnet faktisk bruker språket sitt i hverdagen, noe som ikke alltid er så tydelig eller enkelt å fange opp ved testing med tradisjonelle språkinstrumenter.


Sjekklisten er først og fremst ment å besvares av foreldre eller andre som har hyppig kontakt med barnet eller ungdommen. Alternativt kan lærere eller fagpersoner benyttes som respondenter dersom man ønsker en annen informasjonskilde.


 


Råd&Tips

Den norske versjonen av CCC-2 har norske normer som er basert på 731 norske barn. Normene dekker aldersintervallet 4:0-16:11 år.

CCC-2 er oversatt og tilpasset norske forhold, og selve sjekklisten finnes både på bokmål og nynorsk.

Ved interesse for kurs i CCC-2, kan Lillian Hollund-Møllerhaug som er psykolog og spesialist i klinisk nevropsykologi, kontaktes via e-post: lillian.hollund.mollerhaug@gmail.com
Hollund-Møllerhaug, som har lang erfaring innen språkområdet, har vært en av våre samarbeidspartnere i forbindelse med utviklingen av CCC-2.

Vår andre samarbeidspartner i utviklingen av CCC-2, Wenche A. Helland, som er erfaren logoped og forsker innen språkområdet, kan også kontaktes for kurs på e-post wenche.andersen.helland@statped.no

Manuell skåring av en CCC-2-besvarelse er en komplisert prosedyre, og det anbefales derfor sterkt å bruke det tilhørende elektroniske skåringsprogrammet ved skåring.

Dette har plass til registrering av CCC-2-resultater for opp til 1500 barn.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows og Microsoft Office Excel.

Obs! Før du laster ned skåringsprogrammet, sjekk hvilken versjon av Excel du har instrallert på din datamaskin.