home Menu close
menu MENU

EYMSC sjekkliste for bevegelsesferdigheter (20 ex)

Sjekkliste for bevegelsesferdigheter i førskolealder
Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC), Mary Chambers & David Sugden 2006
Forfattere: Helene Westrum Gundersen, Norsk oversettelse av skjema, Synnøve Iversen og Else Mari Larsen ISBN 978-82-90910-75-9


kr kr 195,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-75-9
Beskrivelse

Hvordan fylle ut sjekklisten

EYMSC er utviklet for å identifisere barn med motoriske vansker. Sjekklistens oppbygging gjør det enkelt å kunne igangsette spesifikke tiltak tidlig.


For hver av oppgavene i Del 1-4 finnes det fire svaralternativ som beskriver hvordan barnet utfører oppgaven.


Vurder først om barnet kan eller ikke kan utføre oppgaven. Vurder dernest kvaliteten på prestasjonen. Dersom barnet kan utføre oppgaven, kan det utføre det “Bra” eller “Så vidt”? Dersom barnet ikke kan utføre oppgaven, kan det “Nesten” utføre oppgaven eller er det “Ikke nær”?


Gi barnet en skåre ut ifra hvordan han/hun utfører oppgaven, ikke om han/hun utfører den bra eller ikke så bra i forhold til alderen.


Hver enkelt oppgave krever en total vurdering. Utføringen av hver av aktivitetene skal skåres på en firedelt skala fra 1 (Bra) til 4 (Ikke nær). velg det svaralternativet for hver av oppgavene som best beskriver barnets utførelse og fyll skåren inn i sjekklisten.
Skårer fra hver del summeres. De fire del-summene føres i summeringsboksene på forsiden av sjekklisten og legges så sammen til en totalsum.

Råd&Tips

Hensikten med sjekklisten er å identifisere barn med motoriske vansker i barnehagealder. Sjekklistens oppbygging gjør det enkelt å igangsette spesifikke tiltak tidlig.

Hovedmålgruppen for denne manualen er førskolelærere og ansatte i barnehager, samt fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre personer som arbeider med barn. Manualen gir en innføring i teorigrunnlaget EYMSC bygger på. Den inneholder presiseringer av oppgavene med eksempler på hvordan de ulike oppgavene skal skåres, samt et kapittel med forslag til tiltak knyttet til de ulike delene av sjekklisten.