home Menu close
menu MENU

Nya SIT skjema (20 pk)

SIT (Språklig impressiv Test) har til hensikt å vurdere barns mestring til å forstå det norske språket og omfatter følgende områder i grammatikken: substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, preposisjoner, konjunksjoner, nektinger, regneord, samt setninger med flere variabler. Testen består av 46 bilder. Det tar ca 10 min. å gjennomføre hele testen.

Forfatter: Britt Hellquist ISBN: 978-82-90910-93-3

kr kr 335,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-93-3
Nedlastbare filer:
Beskrivelse

SLIK BRUKER DU NYA SIT.


Plasser deg overfor barnet som skal testes. Legg boken på bordet slik at du har tekstsiden mot deg og barnet får bildesiden mot seg.
Bruk vanlig talespråk når du leser og beton det som kjennes naturlig uten å overdimensjonere det du vil ha fram.


Observer barnet slik at du ser reaksjonen på oppgaven.
Unngå å se på et spesielt bilde for å veilede barnet.
Prøv å gjøre testsituasjonen slik at barnet tar seg tid til å se på /vurdere de tre bildealternativene og ikke føler at det må forte seg.
Aksepter barnas pekinger, husk dette er en test.
Noen ganger er det nødvendig å minne barnet om at det bare skal peke på et av bildene. Hvis barnet peker før du har lest ferdig teksten, må du be barnet om å vente.


De første 5 bildene er øvelseseksempel slik at barna skal forstå hvordan oppgaven skal gjøres. TESTBLANKETTEN


Forside: Fyll inn barnets navn og når testen ble gjennomført.
Siste side: Observasjoner du gjør underveis i testen.
Arbeidsdel: Denne ligger foran deg under testen og du noterer ned barnas svar. Oversiktsdel: Her grupperes barnas feilsvar.


ARBEIDSGANG


Under testsituasjonen har du liggende foran deg arbeidsdelen (på venstre side) og kommentardelen (på høyre side).
Noter ned barnets svar (A,B,C) i svar ruten.


Etter testen sammenligner du barnets svar med det som står i ruten for rett svar. Hvis barnets svar ikke er riktig, setter du en ring rundt barnets svar.


Feilsvarene overføres så til oversiktsdelen, under de respektive språkkategorier. Språkkategoriene står markert i kolonnen SK og NR.


Da du har overført alle barnets feilsvar ringer du inn den aldersgruppen barnet skal sammenlignes med.


+ betyr at minst 75 % av de normalspråklige har klart oppgaven.


Hvis barnet i testen har svart feil, men det står + i ruten som barnet aldersmessig skal sammenlignes med, noterer du barnets feilsvar i ruten avvikende feilsvar.


Hvis det står – i ruten betyr det at det er normalt for barn på denne alderen å ikke mestre denne type oppgave. Dette skal ikke noteres. 

Råd&Tips

SIT er fremfor alt tenkt brukt av logopeder som i sitt arbeid kommer i kontakt med barn med forsinket språkutvikling. Sammen med andre tester, som kartlegger barns evne til å produsere språk, (ekspressive tester), vil SIT gi et fyldigere bilde av barnets totale språklige evne.

SIT henvender seg til barn som er 3 år eller eldre. Den er spesielt tenkt brukt på barn i barnehagealder, men kan med fordel også brukes på barn i småskolealder.