home Menu close
menu MENU

Samtale er gull

Språk og kommunikasjon i en helhetlig forståelse

Forfattere Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh Oversetter: Mette Ruby Mellegaard ISBN 978-82-8360-076-6

kr kr 295,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-8360-076-6
Beskrivelse

Samtale er gull fokuserer på hvordan man skal støtte barnas språkutvikling gjennom nære relasjoner og fellesskap med andre barn, barnets foreldre og pedagogene. Kjernen i dette er at det pedagogiske personalet fungerer som språkrollemodeller, og at voksne er fullt klar over den ekstremt viktige oppgaven de har for å få høy kvalitet i barnas språklige miljø. Hver dag og for alle barn.


Boken presenterer språk og kommunikasjon i en helhetlig forståelse, hvor det enkelte barns språklige realitet, barnas miljø og barnets foreldre er spredt med kunnskap om hvordan barnets språk og tenkning utvikler seg.


Språkarbeidet blir sett i sammenheng med øvrige fagområder. Dette vil være en god hjelp til å forstå eget språkarbeid i barnehagehverdagen. I tillegg til å være knyttet til rammeplanen «Kommunikasjon, språk og tekst» (Rammeplanen, 2017) er også deler av observasjonsskjemaet ALLE MED, tatt med. Det gir ytterligere en illustrasjon på det konkrete språkarbeidet i barnegruppen.

Råd&Tips

I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017, side 23-24) står det i kapittel 3: Barnehagens formål og innhold: «Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk.

I tillegg til å være knyttet til rammeplanen er også deler av observasjonsskjemaet ALLE MED, tatt med. Det gir ytterligere en illustrasjon på det konkrete språkarbeidet i barnegruppen. Det har vært naturlig å ta med utsagn som retter seg mot de deler av barns utvikling, som er berørt i de aktuelle kapitlene.

Utsagnene fra ALLE MED er knyttet opp mot bokens refleksjonsoppgaver som avslutter hvert kapittel. ALLE MED- utsagnene sier noe om den utviklingen vi ønsker for hvert enkelt barn. Refleksjonsoppgavene i den etterfølgende grå boksen retter blikket mot leseren selv og egen praksis.