home Menu close
menu MENU

TRAS u/aldersinndeling

TRAS skjema uten aldersinndeling brukes til observasjon av fremmedspråklige.

Skjemaene selges enkeltvis.
ISBN 978-82-90910-58-2

kr kr 11,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-58-2
Beskrivelse

Skjema uten aldersinndeling må brukes sammen med vanlig TRAS-skjema, hvor spørsmålene til de ulike alderstrinnene finnes. Skjemaet skal alltid også brukes sammen med TRAS fagbok.


Skjema uten aldersinndeling kan brukes:
- til barn over 5 år med forsinket språkutvikling/språkvansker
- til barn som har kommet kort i sin norskutvikling: Barn som nettopp har startet å lære norsk som andrespråk, utenlandsadopterte barn som nettopp har startet å tilegne seg norsk som nytt morsmål
- I foreldresamtaler, dersom man ønsker å unngå fokus på hvordan barnet ligger an i forhold til alder/andre barn


TRAS finnes nå også i en digital utgave med integrert flrespråklig skjema. Klikk på bildet for mer informasjon.

TRAS er et utviklingssamarbeid mellom Statped, Lesesenteret og Senter for adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Forfattere av TRAS : Unni Espenakk, Jørgen Frost, Margaret Klepstad Færevaag, Erna Horn, Inger Kristine Løge, Ragnar Gees Solheim og Åse Kari H. Wagner

Råd&Tips

Les mer om barn med språkvansker i fagboka del 1.

Les mer om barn med flere språk i fagboka del 3.

TRAS er et observasjonsmateriale som består av et skjema der åtte områder som er av betydning for språkutvikling tenkes observert. Områdene er samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet og produksjon knyttet til lyd-, ord- og setningsnivå. Observasjonsskjemaet gir et visuelt bilde av barns språk- og samspillsferdighet, oppgavene er aldersrelaterte og gir en pekepinn om hva en kan forvente ut fra barnets alder. 

Meningen med observasjonene er å følge hvert enkelt barn i dets utvikling, og benytte observasjonene til å drøfte videre tilrettelegging av pedagogiske tiltak i forhold til Rammeplan for barnehagen. Dette vil være med på å kvalitetssikre observasjonene og den pedagogiske planleggingen.

Ved å lese fagboka til TRAS, delta på kurs og gjøre egne erfaringer med TRAS-observasjoner, kan barnehagepersonale øke sin kompetanse på det språklige området. Man kan ikke fylle ut en TRAS-sirkel uten å ha lest den medfølgende fagboka! 

For å bruke observasjonene på en fornuftig, hensiktsmessig og etisk måte, må pedagoger vite hva som kjennetegner en typisk språkutvikling og hva som eventuelt er avvikende. Pedagoger vil kunne håndtere kartleggingsresultater på en god måte, og iverksette tiltak for barn som er etisk forsvarlige.