home Menu close
menu MENU
Found 23 products
per side
Asc
 • TROG 2 Manual

  Test for Reception of Grammar-2, TROG-2, er et instrument for vurdering av reseptiv grammatisk forståelse hos barn og ungdom mellom 4-16 år. Testens konstruksjon begrenser andre kilder til forståelsesvansker, som f.eks. auditiv diskriminering, svakt ordforråd, begrenset korttidsminne med mere.

  Forfatter: Dorothy Bishop

  kr kr 1 400,00
 • TROG 2 Protokoll, 25 stk

  Test for Reception of Grammar-2, TROG-2, er et instrument for vurdering av reseptiv grammatisk forståelse hos barn og ungdom. Testens konstruksjon begrenser andre kilder til forståelsesvansker, som f.eks. auditiv diskriminering, svakt ordforråd, begrenset korttidsminne med mere.

  kr kr 1 170,00
 • TROG 2 Erstatningsbilde, 2 stk

  I forbindelse med den norske normeringen av TROG-2 ble to av bildene (C2 og T3) i stimulusboken (Stimulus Book) byttet ut med nye bilder.

  kr kr 95,00
 • TROG 2 Komplett

  Norsk Manual, Britisk Manual, Protokoll, 25 stk, Stimulus Book, Erstatningsbilde, 2 stk. Alt testmateriell pakkes i en veske.

  kr kr 4 300,00

  Utsolgt

 • CCC 2 Manual

  Children’s Communication Checklist, Second Edition (CCC-2), er et instrument for vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn og ungdom.

  Sjekklisten består av 70 utsagn som beskriver et barns kommunikasjon og språkrelaterte atferd. Svarformatet er en firepunktsskala, der respondenten skal vurdere hvor ofte vedkommende har observert det som beskrives i utsagnene hos det aktuelle barnet.

  Dorothy Bishop

  kr kr 1 070,00
 • Språk og lek (SOL)

  Språk og lek (SOL) inneholder 166 sider med forslag og ideér til leker og aktiviteter ifm TRAS som kan skape felles språkopplevelser for barn og voksne. 
  Forfatter(e): Helle Iben Bylander, Inge Benn Thomsen Oversettelse: Mette Mellegaard, Aud Hariet Sleveland Olsen og Torill Waldeland ISBN: 978 82 9288414 0

  kr kr 410,00
 • EYMSC sjekkliste for bevegelsesferdigheter (20 ex)

  Sjekkliste for bevegelsesferdigheter i førskolealder
  Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC), Mary Chambers & David Sugden 2006
  Forfattere: Helene Westrum Gundersen, Norsk oversettelse av skjema, Synnøve Iversen og Else Mari Larsen ISBN 978-82-90910-75-9


  kr kr 195,00
 • EYMSC Brukermanual

  Norsk brukermanual Early Years Movement Skills Checklist er en norsk versjon, tilpasset norske barns prestasjoner, av den motoriske sjekklisten Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC) som er utviklet i England av Mary Chambers og David Sugden. 64 sider.
  Forfatter: Helene Westrum Gundersen ISBN: 978-82-90910-71-1

   

  kr kr 245,00
 • Nya SIT skjema (20 pk)

  SIT (Språklig impressiv Test) har til hensikt å vurdere barns mestring til å forstå det norske språket og omfatter følgende områder i grammatikken: substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, preposisjoner, konjunksjoner, nektinger, regneord, samt setninger med flere variabler. Testen består av 46 bilder. Det tar ca 10 min. å gjennomføre hele testen.

  Forfatter: Britt Hellquist ISBN: 978-82-90910-93-3

  kr kr 335,00
 • Nya SIT (norsk utgave)

  SIT (Språklig impressiv Test) har til hensikt å vurdere barns mestring til å forstå det norske språket og omfatter følgende områder i grammatikken: substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, preposisjoner, konjunksjoner, nektinger, regneord, samt setninger med flere variabler.

  Forfatter: Britt Hellquist Oversetter: Gunn Ulsaker Berg ISBN: 978-82-90910-94-0

  kr kr 1 600,00
 • Å by opp barnet til dans 1-3 år (20 stk)

  Observasjon av språkutvikling, kommunikativ engasjerbarhet og fysisk aktivitet hos barn mellom 1-3 år

  Forfattere: Jan G. Mossige, Ernst Ottem, Davinas ISBN: 978-82-690412-0-0

  kr kr 400,00
 • Å by opp barnet til dans 3-6 år (20 stk)

  Observasjon av språkutvikling, kommunikativ engasjerbarhet og fysisk aktivitet hos barn mellom 3-6 år

  Forfattere: Jan G. Mossige, Ernst Ottem, Davinas ISBN: 978-82-690412-0-1

  kr kr 400,00
 • Tallstart - Grunnlag for begynneropplæringen (10 ex)

  I førskolealder inneholder matematikkopplæringen utvikling av matematikkbegreper som berører deres virksomhet i dagliglivet. Denne opplæringen, der elevene også bruker konkrete hjelpemidler, skaper som regel ingen vansker. Vanskene oppstår som oftest når det stilles krav om å anvende kunnskapen på det abstrakte, teoretiske plan uten bruk av hjelpemidler. Kartleggingen Tallforståelse er et hjelpemiddel for dette.

  Forfattere: Inger Kristine Løge og Rune Aigeltinger
  ill: Kathrine Kristiansen  ISBN: 978-82-8360-005-6

  kr kr 195,00
 • Begrepsforståelse - Grunnlag for begynneropplæringen (10 ex)

  For å forstå verden rundt seg må barna ha begreper til å tenke med. Disse begrepene lærer de gjennom sansing og erfaringer i ulike situasjoner. Derfor er det viktig at barnet har kontakt med voksne og jevnaldrende. Kartleggingen Begrepsforståelse er et hjelpemiddel for dette.

  Forfattere: Inger Kristine Løge og Olav Lunde 
  ill: Kathrine Kristiansen  ISBN: 978-82-90910-66-7

  kr kr 195,00
 • Alle Med observasjonsskjema (20 ex)

  Observasjonsskjema som dekker barnets seks utviklingsområder: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

  ISBN: 978-82-90910-30-8

  kr kr 195,00
 • ALLE MED Håndbok

  Denne håndboka er en del av observasjonsmateriellet ALLE MED og er tenkt som en praktisk hjelp ved utfylling av observasjonsskjemaet (sirkelen).

  Forfattere:  Inger Kristine Løge, Karina Leidland, Mette Ruby Mellegaard, Aud Harriet Sleveland Olsen, Torill Waldeland ISBN: 978-82-90910-87-2

  kr kr 350,00
 • TRAS plakat 100x70

  Plakaten er med på å formidle betydningen av tidlig intervensjon, øke kunnskapen om barns språkutvikling, samt bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse, blir registrert på et tidlig tidspunkt. 
  ISBN 978-82-90910-69-8 

  kr kr 195,00
 • TRAS u/aldersinndeling

  TRAS skjema uten aldersinndeling brukes til observasjon av fremmedspråklige.

  Skjemaene selges enkeltvis.
  ISBN 978-82-90910-58-2

  kr kr 11,00
 • Tiltak til TRAS

  Idébok med mange gode forslag til språkaktiviteter i barnehagen.
  For å bruke kartleggingsresultater på en fornuftig, hensiktsmessig og etisk måte, må pedagoger vite hva som kjennetegner en typisk språkutvikling og hva som eventuelt er avvikende. Pedagoger vil kunne håndtere kartleggingsresultater på en god måte, og iverksette tiltak for barn som er etisk forsvarlige.

  ISBN 978-82-90910-54-4

  kr kr 450,00
 • TRAS Observasjonsskjema (20 ex)

  TRAS er et observasjonsmateriale som består av et skjema der åtte områder som er av betydning for språkutvikling tenkes observert. Områdene er samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet og produksjon knyttet til lyd-, ord- og setningsnivå. Observasjonsskjemaet gir et visuelt bilde av barns språk- og samspillsferdighet, oppgavene er aldersrelaterte og gir en pekepinn om hva en kan forvente ut fra barnets alder. 

  20 skjema med aldersinndeling pr pakke. ISBN: 978-82-90910-52-0

  kr kr 195,00
 • Toddlerguiden - For deg som jobber med de yngste

  Toddlerne er de minste barna i barnehagen. Det betyr: ”De som stabber og går”.Boka beskriver den utviklingen de aller fleste toddlerne følger.

  Forfatter: Sonja Böhm og Aud Kristin Grindvold  Illustrasjoner: Tetiana Kosovska ISBN 978-82-8360-073-5

  kr kr 295,00
 • TRAS fagbok

  TRAS - Observasjon av språk i daglig samspill - er et pedagogisk observasjonsverktøy som skal brukes til å observere barns språkutvikling. Sammen med idepermen Tiltak til TRAS gis det mange praktiske forslag til gode språkaktiviteter man kan bruke i barnehagen. Inneholder også CD versjon.
  Håndboka er på 139 sider, ISBN: 978-82-90910-57-5

  kr kr 400,00
 • Samtale er gull

  Språk og kommunikasjon i en helhetlig forståelse

  Forfattere Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh Oversetter: Mette Ruby Mellegaard ISBN 978-82-8360-076-6

  kr kr 295,00
Found 23 products
per side
Asc