home Menu close
menu MENU

Info Vest Forlag

Vi har siden 1985 levert fagbøker, spesialpedagogisk litteratur og skjema til bruk i skoleverket, barnehager, PPT og andre som  har nytte av våre produkter.

Vi  utvikler og formidler publikasjoner for en best og enklest mulig hverdag for skoler, barnehager og PPT-kontorer i Norge, samt til høgskoler/universiteter, skoleadministrasjoner, pedagogiske sentra, Statped og andre lag og organisasjoner.

Vi har knyttet til oss forfattere som har lang fartstid innen våre fagområder og som i det daglige jobber med barn og unge. Dette gir oss en unik nærhet til ulik problematikk og løsninger.

Kontakt oss

Info Vest Forlag AS
Forum Jæren, Pb 41
4349 Bryne
Telefon: +47 51 42 30 57
E-post: firmapost@infovestforlag.no

Kontaktpersoner

Knut Farbrot: Faglig veileder

Er utdannet lærer med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk og har arbeidet som lærer i barneskolen siden 1970. Han har i tillegg til å arbeide som klassestyrer i vanlige klasser, vært opptatt av spesialpedagogisk- og sosialpedagogisk arbeid. Knut er grunderen som startet Info Vest Forlag i 1985.
Telefon: 952 27 969 E-post: knut@infovestforlag.no

Inger Kristine Løge: Faglig veileder og kontaktperson for "Alle med og TRAS"

Er utdannet lærer med videreutdanning i logopedi, har tatt embedseksamen i spesialpedagogikk og doktorgrad ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO med emnet Språklig bevissthet hos førskolebarn med språk- og talevansker. Hun har praktisert som lærer, logoped i PP tjenesten og vært leder for PP- tjenesten i Hå kommune. Nå er hun ansatt som førsteamanuensis ved Senter for adferdsforskning, Universitetet i Stavanger hvor hun arbeider med sammenhengen mellom språkvansker og atferdsvansker.
Telefon: 975 70 085 E-post: ingerkristine@infovestforlag.no
 
Frank Sørensen: Daglig leder / Eier

Er utdannet faglærer i idrett, samfunnsfag, historie og naturfag. Har i likhet med Knut, vært opptatt av spesialpedagogisk- og sosialpedagogisk arbeid og jobbet i skoleverket siden 1996. Innehatt verv i frivillige organisasjoner og vært daglig leder av Jæren Golfklubb.
Telefon: 915 29 559 E-post: frank@infovestforlag.no
Thomas Braut - Rådgiver digitalt innhold

Utdannet allmenlærer med spesial pedagogikk. Har jobbet som lærer og IT ansvarlig siden 2000 i Klepp og Time kommune. Er også nestleder i Norsk Pedagogisk Dataforening og har vært reiseleder for norske skolefolk til BETT hvert år siden 2009.
Telefon: 40859000. E-post: thomas@infovestforlag.no

Heidi Håland: Kurs og undervisning

Utdannet ergoterapeut med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk og matematikk. Viderutdanning for PP-tjenesten: PP-klinisk studieenhet Spesialpedagogisk arbeidserfaring fra 2009. Praksis fra, småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn, Aktivitets-tilbud for barn og unge med ulike behov, og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.
Telefon: 922 43 859 E-post: heidi@infovestforlag.no 

Kari Hole: Faglig veileder / PPT

Er utdannet lærer med videreutdanning i logopedi. Hun har arbeidet som logoped i grunnskolen i Oslo, Sauherad, Bø i Telemark, Stavanger og Sandnes kommune samt i PP-tjenesten for Midt-Telemark. Hun har også vært leder for PP-tjenesten i Klepp kommune. 

Fra 1996 har hun arbeidet spesielt med bruk av strategier og forståelse som metode for å forebygge og redusere lærevansker hos barn og unge. Hun er for tiden ansatt som logoped ved Stavanger PPT.
Telefon: 930 35 716 E-post: kari@infovestforlag.no

Henning Hommeland: Utvikling digitalt

Utdannet sivilingenør med en MSc Software Engineering, Praxis Critical Systems Price 2004-05 for outstanding performance on an MSc at University of York.
Henning er ansvarlig for utvikling av våre digitale plattformer, ved spørsmål ta kontakt
Telefon: 922 41 014  E-post: firmapost@infovestforlag.no