Handlekurven er tom

Subtotal: 250,-

Lærerveiledning Steg for Steg 1.-7. trinn


250,-
Antall:

Plansjer som utgangspunkt
En halv til en hel time i uken samles elevene, under ledelse av kontaktlærer,  til en Steg for Steg-leksjon. Med utgangspunkt i en plansje med et bilde, oppfordres elevene til å sette seg inn i situasjonen til barna på bildet.  Ved å bruke bilder som illustrasjon, kan elevene distansere seg fra situasjonen, samtidig som de lett kan kjenne seg igjen. Slik kan de lettere se en sak fra flere sider. Elevene kommer med forslag til løsninger på de tema og problemstillinger som tas opp i den aktuelle situasjonen.

Tre deler
Leksjonene er delt inn i tre deler; empati, impulskontroll og mestring av sinne. I leksjonene om empati, trener elevene på å kjenne igjen signaler på ulike følelser, utvikle oppmerksomhet og følsomhet overfor en annen persons tanker og følelser, og uttrykke omsorg for andre.
Impulskontroll innebærer at en stopper opp og tenker gjennom et problem og bestemmer seg for en brukbar løsning i stedet for å gjøre det første som faller en inn - handle på impuls. Elevene trener på problemløsning hvor ulike alternativer og konsekvenser vurderes. I den siste delen om mestring av sinne trener elevene på å gjenkjenne hvordan de reagerer når de er sinte. De lærer teknikker for å roe seg ned og velge ikkevoldelige løsninger.

Rollespill og rollemodeller
Barn må ha rollemodeller. De hermer etter voksne helt fra fødselen av, deretter blir også medelever, venner, lærere og andre voksne viktige rollemodeller. Derfor er det viktig at hele skolen setter seg inn i målsetningen og løsningsmetodene i Steg for Steg. Barna lærer ved å gjøre. Dette brukes bevisst i undervisningsopplegget ved å fokusere på rollespill for barna. Læreren er modell og spiller rollespill sammen med  en elev. Deretter spiller elevene rollespill og øver ferdigheter. I Steg for Steg legges det vekt på at læreren fokuserer på det positive elevene gjør.

Systematisk innsats over tid
Steg for Steg er et godt hjelpemiddel for læreren, men må settes inn i en sammenheng og knyttes sammen med skolens planer. Steg for Steg er ingen hurtigfiks for å løse problemer. Opplegget må gjennomføres systematisk gjennom flere år. I Steg for Steg er sosiale ferdigheter og "god gammeldags folkeskikk" satt i system. Mange har benyttet "trinnene" og metodene i sin undervisning tidligere, men nå er det et systematisk og pedagogisk gjennomarbeidet og utprøvd undervisningsopplegg.

Dersom det på en skole er store atferdsproblemer og mobbeproblematikk er det ikke nok med Steg for Steg. Da må en sette i gang tiltak rettet direkte mot den aktuelle problematikken i tillegg til å benytte Steg for steg som et generelt forebyggende tiltak. Steg for Steg er ikke et spesialpedagogisk opplegg, men retter seg mot alle elever. Steg for Steg er et tiltak som fungerer best dersom det integreres i hele nærmiljøet.

Steg for steg brukes  over hele landet
Over 1900 grunnskoler i Norge har kjøpt inn Steg for Steg. Det vil si at over 65 % av skolene med 1.-7. trinn har kjøpt inn undervisningsopplegget.
Stig skole i Oslo var den første norske skolen som prøvde ut Steg for Steg. Du kan lese mer om skolens arbeid med Steg for steg på hjemmesiden deres. Også andre skoler og kommuner er sterkt engasjert i Steg for steg.

Opprinnelse og utbredelse
Steg for Steg (Second Step) er opprinnelig utviklet i USA av Committee for Children www.cfchildren.org og benyttes nå i hele Norden og flere land i Europa i tillegg til Nord og Sør Amerika og Japan.

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på