home Menu close
menu MENU
Found 15 products
per side
Desc
 • Steg for Steg kurs

  • Sosial kompetanse
  • Ferdigheter for livet
  • Østlandsk lærerstevne
   
 • Vansker med sosial kommunikasjon

  Boken tilbyr veiledning i å identifisere sosiale kommunikasjonsvansker og tilbyr forslag til tiltak, øvelser og strategier. Boken er spesielt nyttig for sosial lærere og spesialpedagoger i arbeidet med barn som strever med sosial kompetanse i skolen og i barnehagen. Boken er delt inn i ulike utviklingsfaser og passer derfor også som et redskap i ungdomsskolen, vidergående skole og ulike institusjoner.

  Forfattere: Lucy Prosser m.fl  Norsk oversettelse: Heidi Håland ISBN: 978-82-90910-82-7

  kr kr 349,00
 • Markante foreldre

  Boken er en faglig velfundert bok med mange eksempler og gode tips til hvordan en kan fremme et godt samarbeid og håndtere konflikter. MARKANTE FORELDRE gir flere konkrete råd til hvordan skolen og foreldrene kan støtte barna. 

  Forfatter: Rikke Yde Tordrup  Oversettere: Espen Lunde og Inger Marie M. Misje      ISBN: 978-82-8360-072-8  

  kr kr 295,00
 • For sånn er det

  Ole TikkTakk, Lotte-Loppe, Maja Livredd og Theo Tanketroll. "For sånn er det"-serien hjelper familien og klassen å snakke sammen når barnets liv er vanskelig

  Forfatter: Psykologspesialist Gro Merete Grønvold Eilertsen 
  Ilustrasjoner: Ingrid Kristine Hasund

  BLA I ALLE 4 BØKENE UNDER

  kr kr 795,00
 • Sosial Kompetanse i hjem og skole

  Våre barns psykiske helse er landets viktigste ressurs

  Forfatter: Inghild Blindheim Illustrasjoner: Kari Sortland  ISBN 978-82-8360-071-1

  kr kr 400,00
 • Småsteg (Barnehage 4-6 år)

  Småsteg, Steg for Steg – tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen, er et program som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Forebyggende arbeid må starte tidlig for å ha mest mulig effekt.

  kr kr 2 800,00
 • Skolesteg (1. og 2. trinn)

  Skolesteg er et undervisningsopplegg for sosial og emosjonell læring for 1. og 2. trinn. 

  Ferdigheter for skolen og livet - Ny utgave av Steg for Steg for grunnskolen

  kr kr 2 800,00
 • Herman

  Herman historiene er et supplerende Småsteg/Skolesteg materiell som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse.
  Forfattere: Mette Honoré ill: Thomas Balle ISBN: 978-82-8360-001-8

  kr kr 325,00
 • Personalveiledning Steg for Steg i barnehagen

  I veiledningen er det angitt forslag til hvordan ferdighetene kan overføres til lek i barnehagen, på skolen, i hjemmet og lignende. Det er lagt opp til at programmet kan anvendes både som leksjoner, når det oppstår ledige øyeblikk, og i praksis. Leksjonene innebærer samtaler i grupper, og en kan selv velge størrelsen på gruppene.
  kr kr 250,00
 • START - 18 samlingsstunder

  Start er beregnet på barn fra 1-3 år og er en forberedelse til Steg for Steg programmet. Utviklingen av sosiale ferdigheter starter tidlig og gir barnet mulighet til å ha et positivt samspill med omverdenen gjennom å forstå følelser og relasjoner. Pakken inneholder også veiledningshefte.

  kr kr 395,00
 • Labyrintplakater

  Supplement til Steg for steg barnehage og 1.- 4. trinn
  Plakatene kan henges på veggen i barnehøyde så barna selv kan følge labyrintsporet på hver plakat. Plakatene kan brukes for en mindre gruppe barn som opplegg og inspirasjon for å gjenkjenne og skille mellom ansiktsuttrykkene som er karakteristisk for hver av de seks grunnleggende følelsene.

  kr kr 160,00
 • Forebygging av overgrep mot barn og unge

  "Det var hemmelig, det var min skyld"

  Denne boken ønsker å gi alle som er i kontakt med barn og unge en veiledning i hva man kan gjøre dersom man får mistanke om eller er usikker på om et barn er utsatt for overgrep. 116 sider, stivt omslag 

  Red. Bjørn Enoksen, Heidi Håland, Ragnhild Ravn Waldeland ISBN: 978-82-90910-95-7

  kr kr 200,00
 • Verdt å vite om ADHD

  Antallet barn og unge som får diagnosen ADHD øker. Hva er ADHD og hvordan kommer dette til uttrykk? 70 sider.

   Forfatter: Gunilla Carlsson Kendall Norsk oversettelse av Therese L. Mellemstrand ISBN: 978-82-90910-91-9

  kr kr 139,00
 • "Dette gidder jeg ikke lærer" ADHD i skolen

  "Dette gidder jeg ikke lærer", ADHD i skolen er et innspill til dem som har ansvaret for å tilrettelegge undervisninga både i grunnskolen, og i videregående opplæring. Forfattere: Bjarne Vetrhus og Terje Bjelland ISBN: 978-82-90910-32-2

  kr kr 325,00
 • Lærerveiledning Steg for Steg 1.-7. trinn

  Ekstra veiledning Steg for Steg for skole 1.-7. trinn.
  kr kr 250,00
Found 15 products
per side
Desc