home Menu close
menu MENU

Skolesteg (1. og 2. trinn)

Skolesteg er et undervisningsopplegg for sosial og emosjonell læring for 1. og 2. trinn. 

Ferdigheter for skolen og livet - Ny utgave av Steg for Steg for grunnskolen

kr kr 3 500,00

Lagerstatus: På lager

SKU: Skolesteg
Nedlastbare filer:
Ferdigheter for skolen og livet
Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Lanseringsdato 9. okt. 2017
Beskrivelse

Skolesteg er delt inn i fire delområder: Ferdigheter for læring – Empati – Mestre følelser - Problemløsning


Skolesteg er basert på erfaring og forskning om hvilke ferdigheter barn trenger for å lykkes i skolen og i livet og hvordan de kan tilegne seg disse ferdighetene. Skolesteg er en ny utgave av Steg for Steg og bygger på den nyeste og mest aktuelle versjonen av Second Step som er utarbeidet av forskere og pedagoger i den ideelle organisasjonen Committee for Children i Seattle, USA (www.cfchildren org). Den første utgaven kom i 1987.


Utgangspunktet var å lage et undervisningsopplegg som var voldsforebyggende gjennom å ha empati, kognitiv problemløsning og mestring av aggresjon som fundament. I Norge gav Nasjonalforeningen for Folkehelsen ut den norske utgaven Steg for Steg for grunnskolens barnetrinn i 1997 og senere en utgave for barnehagene. Etter få år var Steg for Steg tatt i bruk i mer enn halvparten av landets grunnskoler.


Skolesteg er resultatet av et samarbeid mellom eksperter fra Danmark, Norge og Sverige. De har utviklet en skandinavisk versjon som er utgitt på de tre språkene.


Skolesteg inneholder 25 temaer for 1. klassetrinn, fordelt på fire delområder og 22 temaer for 2. klassetrinn fordelt på de samme delområdene. Barna får best utbytte hvis materiellet brukes i sin helhet begge de første skoleårene. Materiellet finnes også i en versjon som kalles Småsteg, for 4 – 5 åringene i barnehagen.


Innholdet i en materiellpakke med Skolesteg


Temahefte og 28 fotokort for 1. klassetrinn


Temahefte og 24 fotokort for 2. klassetrinn


Lærerveiledning


5 plakater og 4 kort med lytteregler


USB-minnepinne med fotografiene i jpg-format, foreldrelenker og sanger.Temaene inneholder tekster til dukkespill med to hånddukker. Dukkene må kjøpes separat. Vi anbefaler ”Hund og Snegl” som mange kjenner fra tidligere utgaver.

Råd&Tips

Skolesteg gir språkutvikling for alle
Alle temaene inneholder nøkkelbegreper som elevene skal tilegne seg. Gjennom ord og begreper for selvregulering, følelser, relasjoner og sosialt samspill får elevene et verktøy for å forstå seg selv og andre. De lærer å kommunisere, lytte og hevde seg på positive måter. Gjennom språket lærer de å forstå og bli forstått.

Skolesteg styrker læreren som leder
Skolesteg kan være med på å skape en struktur for ledelse. Læreren får et systematisk og konkret verktøy for ledelse av arbeidet i klassen. Skolesteg inneholder øvelser og oppgaver som læreren kan bruke både individuelt og for å styrke klimaet i klassen. Læreren blir enda bedre kjent med elevene gjennom arbeidet med Skolesteg. Arbeidet gir en felles forståelse av hvordan alle kan være med på å skape gode relasjoner i klassen.

Skolesteg styrker samarbeidet med foreldrene
Et godt resultat av arbeidet med Skolesteg sikres ved et nært og godt samarbeid med hjemmene. Foreldrene orienteres og involveres gjennom Foreldrelenker. Dette er brev med orientering om hva klassen arbeider med i Skolesteg og inneholder forslag til samtaler og enkle oppgaver foreldrene kan gjøre sammen med barnet.

Spørsmål om Skolesteg og kurs rettes til Info Vest forlag (www.infovestforlag.no) eller Prososial (www.prososial.no).

Informasjonsbrev på ulike språk til foreldre