home Menu close
menu MENU

Steg for Steg kurs

Småsteg og skolesteg - et verktøy for utvikling av sosial kompetanse
Kursene holdes på Østlandsk lærerstevne, OsloMet - storbyuniversitetet fredag 2. november 2018.
Begge kursene er på tre timer og det blir gitt en innføring i bruk av Småsteg og Skolesteg som er nye utgaver av det velkjente Steg for Steg. Våre kursholdere for Småsteg, Toril Kristensen og Wenche Kamp Øibrekken, har solid erfaring fra arbeid i barnehage og som kursholdere. Jan-Erik Ruud har lang erfaring som lærer og skoleleder og har hatt ansvar for oversettelse og utvikling av de norske utgavene

Les om kursene og meld deg på via lærerstevnets hjemmeside

www.ostlandsklarerstevne.no

kr kr 3 500,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 940010
Beskrivelse

Undervisningspakken for bruk i barnehage inneholder: 4 personalveiledninger (revidert 2008) med omfattende beskrivelse av opplegget, kopieringsoriginaler, forslag til gjennomføring og informasjonsbrev til foreldrene.
32 plansjer med veiledning til leksjonene
Hånddukkene Den impulsive valpen og Den rolige sneglen
4 sett plakater (Problemløsning Steg for steg og Når du blir sint - løs det Steg for Steg)
Cd med sanger på norsk. Inneholder også noter og veiledning til sangene på cd'en. Sangene er direkte tilknyttet til leksjonene, men de kan også brukes selvstendig
Ertepose som kan brukes som hjelpemiddel til å holde fokus gjennom samtalene. Den som holder erteposen, har ordet. Erteposen brukes også i forskjellige leker
100 hjerter som kan brukes som forsterkning av positive handlinger


Mål 


Steg for steg har til hensikt å lære barn prososiale ferdigheter og redusere impulsiv og aggressiv atferd. Denne overordnede hensikten med programmet bygger på følgende målsettinger:   1. Øke barns evne til å: 1) forstå egne og andres følelser, 2) ta andres perspektiv og 3) vise medfølelse og omtanke for andre 

  2. Redusere barnas impulsive og aggressive atferd ved å 1) bruke en metode for problemløsning i sosiale situasjoner 2) trene på sosiale ferdigheter 

  3. Dempe barnas sinnereaksjon ved å 1) få barna til å bli oppmerksomme på hva som gjør dem sinte 2) få dem til å legge merke til hvordan sinnet føles 3) lære dem å bruke teknikker for å dempe sinnet 


Gjennom Steg for Steg for barnehagen trenes det på
- empati: forstå hva en selv og andre føler, sette seg i andres sted og ha medfølelse med andre. 
- mestring av sinne: gjenkjenne hvordan sinne føles, legge merke til hva som gjør en sint og anvende teknikker for å roe seg ned. Steg for Steg tar ikke sikte på å undertrykke sinne. I noen situasjoner er det likevel behov for å bli i stand til å avlede seg selv og mestre frustrasjon. 
- problemløsning: å stoppe opp, tenke seg om og velge en løsning etter først å ha konkretisert problemet og diskutert hvilke løsninger som finnes.


Det er nok med en pakke til hver barnehage. Steg for Steg er et systematisk verktøy som er forholdsvis lett å sette seg inn i. Det anbefales likevel kurs fordi en der blant annet får innføring i teorien med eksempler til gjennomføring og det kan være til inspirasjon.   


ANBEFALING FRA HELSEDIREKTORATET; Programmet vurderes å tilhøre kategori 2: Program med god sannsynlighet for resultater. Les mer...


Kurs i Steg for Steg


Prososial tilbyr kurs i Steg for Steg for undervisningspersonell og ansatte i skole og barnehage


Ta kontakt med Prososial 
e-post: jan-erik@prososial.no eller telefon: 99584918