home Menu close
menu MENU

Småsteg (Barnehage 4-6 år)

Småsteg, Steg for Steg – tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen, er et program som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Forebyggende arbeid må starte tidlig for å ha mest mulig effekt.

kr kr 2 800,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 230130
Nedlastbare filer:
Pdf´en kan fylles ut digitalt med navn på elev og skrives ut.
Pdf´en kan fylles ut digitalt med navn på elev og skrives ut.
Beskrivelse

Gjennom arbeid med Småsteg utvikles barnas ferdigheter i å lytte, fokusere oppmerksomheten, motta beskjeder, mestre sterke følelser, vise omsorg og ta ansvar.


Små barn som har lært å lytte, være oppmerksomme, samarbeide og styre atferden sin, vil ha mye større utbytte av tiden i barnehagen. De vil være langt bedre forberedt til å begynne på skolen og lykkes med videre utdanning.


Småsteg er satt sammen av 28 uketemaer med leksjoner som er selvinstruerende og enkle å arbeide med. Materiellet inneholder mange morsomme sanger, leker og spill. Alt sammen egnet til å lære barna å mestre følelser, få venner og løse problemer. De korte daglige øvelsene omfatter hjernebyggingsleker og dukkespill. 


Kassen inneholder:


• Hefte med ukeplaner og tema. Detaljert beskrivelse av planlegging uke for uke


• Veiledningshefte med instruksjon, hjernetrim leker, sangtekster, foreldrelink og brev til hjemmet


• 30 fotokort i farger med forskjellige følelser


• 3 fargeplakater med følelser, forskjellige positive måter å leke på og en metode til at falle i ro på, 4 bilder med lytteregler


• Følelseskort


• 30 A3 situasjonsbilder, fargefoto uten plan


• Minnepenn med musikk og de 30 situasjonsbildene i jpg/pdf format, foreldrelink, foreldrebrev og symboler til hjernetrim leker 


• Hermann bok om dukketeater og historier


Råd&Tips

Småsteg – et Steg for Steg materiell

Småsteg er bygger på tidligere utgaver av Steg for Steg for barnehagen. Temaene i Småsteg bygger på det som er grunnleggende i arbeidet med sosial kompetanse: Empatitrening, kognitiv problemløsning og mestring av sinne. I tillegg er Småsteg utvidet med vesentlige elementer med betydning for sosial kompetanse og mental helse.

Utvikling av sosial kompetanse begynner allerede i ett årsalderen. Det starter med at barnet orienterer seg i verden omkring seg, kommuniserer med og tar etter atferden til omsorgspersoner. Barnet får prøver ut og får respons og positiv forsterkning på atferden sin og utvikler sosial kompetanse. Noe av det første barn lærer er å forholde seg til andre mennesker. Småsteg er et forebyggende materiell tilrettelagt for å forebygge mobbing og vold gjennom å fremme empati og utvikle barnets sosiale og emosjonelle kompetanse. Jo mer strategiene blir brukt, jo mer vil barna ta dem til seg så strategiene blir en positiv rutine og en naturlig del av deres væremåte. Småsteg er en ny og utvidet utgave av Steg for Steg for barn 4-6 år. Tittelen henviser til at dette er et Steg for Steg materiell for barnehagen. Hvert eneste av de små stegene er en viktig del av barnets utvikling. Grunnlaget for videre læring blir lagt i førskolealderen.

Barn er svært mottagelige for å lære ferdigheter i 2-6 års alderen. Derfor er arbeidet med kognitiv og sosial utvikling i barnehagen svært betydningsfull. Småsteg har fokus på fem områder

Ferdigheter som fremmer læring. 
Her lærer barna selvregulerende ferdigheter som å lytte, fokusere oppmerksomheten, bruke selvsnakk og være positivt selvhevdende.

Empati
Barna trener på å kjenne igjen og forstå egne og andres følelser, se ting fra andres perspektiv, viseomsorg og bry seg om andre.

Mestre følelser
Barna arbeider med å forstå sterke følelser, kjenne igjen sine egne sterke følelser og roe seg ned i situasjoner der det oppstår sterke følelser. Vennskapsferdigheter og problemløsning Her øver barna på å mestre sterke følelser før de løser problemer steg for steg. De øver også på å bruke problemløsningstrinnene for å få og beholde venner.

Overgang til skolen
Denne delen inneholder en repetisjon av ferdigheter og begreper barna har lært og gir noen tanker om hvordan ferdighetene kan hjelpe dem når de begynner på skolen. De lærer å mestre nye situasjoner, komme godt overens med andre og bli flinke til å lære nye ting.

Spørsmål om Småsteg og kurs rettes til Info Vest forlag (www.infovestforlag.no) eller Prososial (www.prososial.no).

Informasjonsbrev på ulike språk til foreldre

Litteraturforslag 

Noter og tekst