home Menu close
menu MENU

Basisbok 1

Begrepsundervisning Lesemetodikk Foreldrekurs lesing Matematikkforståelse

Forfattere: Hansen, Koppen, Svendsen ISBN: 978-82-90910-79-7

kr kr 395,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-79-7
Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Lanseringsdato 13. sep. 2019
Beskrivelse

Bokas temaområder fremheves i de fire undertitlene. I tråd med disse gis det en grundig innføring i systematisk begrepsundervisning (BU), basert på Nyborgs modell for slik undervisning. I tillegg innehar boka forslag til undervisningsprogrammer for farge-, form-, stillings-, plass-, antall- og retningsbegreper m. fl.. Et av kapitlene omtaler også erfaringer med og evalueringer av BU i barnehager.


Boka inneholder også en grundig metodikk for begynneropplæringa i lesing. Metodikken beskriver bl.a. arbeidet med bokstavlæringa, oppdeling av ord i språklyder samt arbeidet med å bevisstgjøre barn på hva sammenlesing eller syntesedanning innebærer. I denne sammenheng foreligger det også presise uttalebeskrivelser av språklydene og nøyaktige bokstavbeskrivelser.


Det foreligger også et forslag til foreldrekurs i tilknytning til begynneropplæringa i lesing samt arbeidsark for skole- og foreldre-barnsamarbeid om bokstavlæringa, analyse-trening og sammenlesing.


Et fjerde tema er matematikkforståelse, hvor sammenhengen mellom begreper og grunnleggende matematikkforståelse er i fokus. Denne delen inneholder bl.a. forslag til forebyggende opplæring i et begrepsorientert perspektiv for å fremme matematikkforståelse.


Råd&Tips

Målgrupper: Lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT, ansatte i lærerutdanning, studenter i pedagogiske utdanninger.