home Menu close
menu MENU

Begrepsboksen

Barn responderer på rytmen i rim, regler og sang, og kjenner trygghet ved gjentagelser. Samtidig er rim, regler og sang positivt for språkutviklingen til barn. Særlig for de minste barna, for flerspråklige barn og for språksvake barn.  Ved å bruke ”Begrepsboksen” daglig forsikrer du deg om at barna har fått et lite, men godt og ekstra ”begrepsdrypp” hver eneste dag.

Forfattere: Margareth Nordbøe Brøndbo ill: Kathrine Kristiansen  ISBN: 978-82-8360-007-0

kr kr 275,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-8360-007-0
Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Lanseringsdato 16. des. 2017
Beskrivelse

Begrepsboksen inneholder til sammen 52 nummererte kort. Kort 1-7 inneholder informasjon og kort 8-52 er tekstkort med en sang, et rim eller en regle. I tillegg er det med 12 fargekort.


På framsiden av tekstkortene er det bilder fra kategorien. I en daglig samling med barna velger den voksne ut kort fra forskjellige kategorier. Barnet trekker et kort og forteller hvilken farge det er på kortet. Snakk også om bakgrunnsfargen, som på alle kort er fargen hvit. Den voksne får i gang en samtale med barna om hva de ser på framsiden av kortet. Bruk åpne spørsmål og forklar nye begreper. Så forteller den voksne hvilken sang, rim eller regle som befinner seg bak på kortet og så deltar alle sammen i fremførelsen. Etter hvert klarer barna kanskje å huske hvilken sang, rim, regle som er på baksiden også, selv om ikke bildene alltid viser det.


Når flere barn får trekke kort i hver eneste samling trenes også turtaking. Bruk gjerne bevegelser eller tegnstøtte i tillegg, da dette støtter begrepene og gjør begrepene lettere å lære for de språksvake barna. Noen av tekstene har forslag til bevegelse.


Alle kategorier har fire tekstkort. Unntaket er kategorien ”farge”. Her skal sangen ”Hvilken farge?” brukes for å lære alle fargenavnene og det følger med 12 fargekort som først gjemmes bak ryggen til den voksne og så vises ett og ett til barna mens dere synger om fargen.


Barn responderer på rytmen i rim, regler og sang, og kjenner trygghet ved gjentagelser. Samtidig er rim, regler og sang positivt for språkutviklingen til barn. Særlig for de minste barna, for flerspråklige barn og for språksvake barn. Barn kan være med på å synge lange, fortellende setninger lenge før de har dem i spontantalen sin. Med mange repetisjoner lærer barna de nye begrepene raskere enn de ellers ville gjort. Ved å ta på f.eks hodet mens du synger ordet ”hode” knytter barnet begrepet til en konkret, og begrepet blir raskere lagret.


Når man i tillegg legger på tegn eller bevegelser til sangene kan barna delta ut ifra sine forutsetninger. Noen deltar med ord, noen med tegn/bevegelser, mens andre mestrer begge deler. Og det beste av alt, alle barna opplever mestring på sin måte!


Ved å bruke ”Begrepsboksen” daglig forsikrer du deg om at barna har fått et lite, men godt og ekstra ”begrepsdrypp” hver eneste dag.


For å forstå verden rundt seg må barna ha begreper til å tenke med. Disse begrepene lærer de gjennom sansing og erfaringer i ulike situasjoner. Derfor er det viktig at barnet har kontakt med voksne og jevnaldrende. Noen begreper er mer grunnleggende enn andre i denne prosessen. Derfor snakker vi om grunnleggende begreper som barnet må forstå ved begynneropplæringen/ skolestart. Ikke alle barn utvikler forståelse for disse grunnleggende begrepene og de som mangler denne forståelsen vil ofte få vansker i skolen.

Råd&Tips

Margareth Nordbøe Brøndbo (f.1979) er utdannet ved NTNU og har en bachelorgrad i pedagogikk og videreutdanning i spesialpedagogikk. I tillegg har hun musikkbakgrunn med sang som hovedinstrument, og har dirigert barnekor siden 2006. Hun har jobbet med barn med spesielle behov siden 2007, og har brukt musikken som en innfallsvinkel til å lære barn å utvikle språket. Tekstene på kort 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 25, 26, 27, 28, 32, 43 og 44 er skrevet av Brøndbo med hjelp av hennes far, Sturla Nordbøe.

For noen år siden utarbeidet jeg ”Dagens øvelse” for å stimulere språk og motorikk daglig for et barn jeg jobbet med. Her knyttes begrepene i en sang, rim eller regle, til konkreter eller tegnstøtte. Denne daglige stimuleringen av språk og motorikk hadde stor betydning for språkutviklingen til barnet, samtidig som jeg så at dette var noe som fenget hele barnegruppa. Det var også noe som ble gjennomført på kort tid og det krevde ingen annen forberedelse enn at boksen med ”Dagens øvelse” var med. 

”Begrepsboksen” er en videreutvikling av ”Dagens øvelse” og den er jobbet fram ut ifra ulike temaer som barn bør bli kjent med under sitt opphold i barnehagen. De 12 temaene er hentet fra de samme 12 kategoriene som i kartleggingen ”Begrepsforståelse” (Løge og Lunde).