home Menu close
menu MENU
Found 33 products
per side
Asc
 • Språk på spill

  De 24 lekene er utarbeidet for at det skal være lett for barnehagepedagoger og foreldre å få adgang til leker og spill til artig og givende språklig samvær med barna.

  Materialet er utarbeidet i samarbeid med Bo Ege og Bent Aage Larsen. Forfatter(e): Carl Anker Christiansen

  kr kr 195,00
 • FV’13 Fonologisk Vendespill

  Fonologisk Vendespill er velegnet i språk-, tale- og leseundervisningen. Ordene er valgt med utgangspunkt i deres hyppighet, konsonant-vokal kombinasjoner, og hvor lydrette de er på norsk. Huk av for alle delene.
  Forfatter: Mette Thomsen, ill. Keld Petersen 

  kr kr 1 487,50
 • Lesetrening WORD kopioriginaler

  65 leseark for oppøving av leseferdighet for 1. og 2. klasse. Forfatter: Berit Wiig Jonsbråten.

  kr kr 585,00
 • Kortstokken artikulasjonsstillinger

  Kortstokk med 64 kort som viser artikulasjonsstillinger for de fleste norske språklyder og bokstaver.

  Forfatter: Kari Hole  ISBN: 978-82-90910-73-5

  kr kr 275,00
 • Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis

  En pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme både for ordinær opplæring og spesialundervisning.

  Forfatter: Andreas Hansen ISBN: 978-82-90910-81-0

  kr kr 450,00
 • Basisbok 2

  Oppgaveark – Metodikk bokstavlæring – Analysetrening og leselæring.

  Forfattere: Svendsen, Hansen, Koppen ISBN: 978-82-90910-80-3

  kr kr 295,00
 • Basisbok 1

  Begrepsundervisning Lesemetodikk Foreldrekurs lesing Matematikkforståelse

  Forfattere: Hansen, Koppen, Svendsen ISBN: 978-82-90910-79-7

  kr kr 395,00
 • Lytt og Fortell - 100 språkleker for små barn

  Lytt og Fortell - 100 språkleker for små barn passer å bruke både hjemme og i barnehagen/skolen. Boken egner seg også for barn med spesielle behov for språkøvelser, som styrker ordforrådet, fantasien og fortellerevnen og til barn med flere språk.

  Forfatter: Astrid Frylmark Oversettelse: Kari Hole ISBN: 978-82-90910-56-8

  kr kr 235,00
 • Lesetrening for svake lesere

  - Veiledning til et intensivt treningsopplegg: Vi utforsker det skrevne ordet

  I denne boka presenteres et intensivt treningsopplegg for svake lesere. Det består av 4 treningsprogram med detaljerte veiledninger for gjennomføring. Opplegget er utarbeidet og videreutviklet over tid, men baserer seg på en versjon som ble anvendt i en effektundersøkelse med positive resultater. 

  Forfatter: Marit P. Oftedal ISBN: 978-82-90910-59-9

  kr kr 295,00
 • Babblarna aktivitetspakke

  Babblarne-serien er laget for å gi bedre språkutvikling hos barn. 
  Pakken inneholder: 4 bøker, Lotto, Babblarfigurer, Puslespill, Gympose, CD

  Babblarne-serien er produsert i samarbeid med Iréne Johansson som er Karlstadmodellens grunnlegger / Hatten forlag.

   

  kr kr 1 449,00
 • Verdt å vite om Flerspråklighet

  Boken gir en helt grunnleggende kunnskap og innsikt i temaet flerspråklige barn og unge. Boka henvender seg til foreldre, helsesøstre, pedagoger og andre som har kontakt med barn og unge som i sin hverdag forholder seg til mer enn ett språk. 50 sider

  Forfatter: Barbro Kristine Vågen ISBN 978-82-8360-012-9

  kr kr 139,00
 • Verdt å vite om Stamming

  Formålet med boken er å gi pedagoger, foreldre og andre en forståelse av hva stamming er, hvordan stamming kan utvikle seg ettersom barnet vokser, samt hvordan man på best mulig måte håndterer at det lille barnet stammer. 40 sider

  Forfattere: Per Fabæch Knudsen &Hermann Christmann Norsk oversettelse av Sigrid Hesjevoll ISBN: 978-82-90910-63-6

  kr kr 139,00
 • Verdt å vite om Høytlesing

  Boken henvender seg både til foreldre og lærere. Den gir konkrete forslag til, hvordan man kan bruke høytlesing på mange ulike måte. 60 sider.

  Forfatter: Anne-Marie Körling Norsk oversettelse av Therese L. Mellemstrand  ISBN 978-82-90910-90-2

  kr kr 139,00
 • Verdt å vite om Språkvansker

  Språkvansker hos barn og unge. Boken henvender seg til foreldre, helsesøstre, pedagoger og andre som har kontakt med barn og unge med språkvansker. 60 sider.

   Forfatter: Silje Mæle og Barbro Kristine Vågen ISBN: 978-82-8360-004-9

  kr kr 139,00
 • Begrepsaktiviteter - Læring av grunnleggende begreper

  Boken Begrepsaktiviteter Læring av grunnleggende begreper er utviklet av logoped Kari Hole. Den bygger på de samme 12 kategoriene som i kartleggingen Begrepsforståelse.

  Forfatter: Kari Hole ill: Kathrine Kristiansen ISBN: 978-82-90910-85-8

  kr kr 400,00
 • Fortellinger om begrep

  Denne boken inneholder tolv fortellinger bygget opp rundt tolv ulike begreper. Fortellingene kan benyttes som et supplement til kartleggingen om begrepsforståelse.

  Forfatter: Hanne Vestby ill: Kathrine Kristiansen ISBN: 978-82-90910-84-1

  kr kr 175,00
 • Begrepsforståelse - Grunnlag for begynneropplæringen (10 ex)

  For å forstå verden rundt seg må barna ha begreper til å tenke med. Disse begrepene lærer de gjennom sansing og erfaringer i ulike situasjoner. Derfor er det viktig at barnet har kontakt med voksne og jevnaldrende. Kartleggingen Begrepsforståelse er et hjelpemiddel for dette.

  Forfattere: Inger Kristine Løge og Olav Lunde 
  ill: Kathrine Kristiansen  ISBN: 978-82-90910-66-7

  kr kr 195,00
 • Begrepsboksen

  Barn responderer på rytmen i rim, regler og sang, og kjenner trygghet ved gjentagelser. Samtidig er rim, regler og sang positivt for språkutviklingen til barn. Særlig for de minste barna, for flerspråklige barn og for språksvake barn.  Ved å bruke ”Begrepsboksen” daglig forsikrer du deg om at barna har fått et lite, men godt og ekstra ”begrepsdrypp” hver eneste dag.

  Forfattere: Margareth Nordbøe Brøndbo ill: Kathrine Kristiansen  ISBN: 978-82-8360-007-0

  kr kr 275,00
 • Språk og lek (SOL)

  Språk og lek (SOL) inneholder 166 sider med forslag og ideér til leker og aktiviteter ifm TRAS som kan skape felles språkopplevelser for barn og voksne. 
  Forfatter(e): Helle Iben Bylander, Inge Benn Thomsen Oversettelse: Mette Mellegaard, Aud Hariet Sleveland Olsen og Torill Waldeland ISBN: 978 82 9288414 0

  kr kr 410,00
 • Ditt barns språk

  En bok om barns språklig utvikling fra 0-6 år og forslag til språkstimulering.

  Forfattere: Helle Iben Bylander/Trine Kjær Krogh ISBN: 978-82-8360-000-1

  kr kr 349,00
 • Tastaturklister STL + (10 stk)

  Små og store bokstaver i farger. Passer både ipad og pc.

  kr kr 170,00
 • Skapende skriving med eller uten STL+

  Boken er fylt med kreative og konkrete skriveoppgaver som bygger på STL+ pedagogikken

  Forfattere: Thomas Braut, Mari Lura Elvedahl og Heidi Strand Harboe ISBN: 978-82-8360-015-5

  kr kr 495,00
 • STL + Håndbok

  Å skrive seg til lesing med lydstøtte - Sandviken modellen.
  144 sider med praktiske ukeoppgaver.
  Forfattere: Mona Wiklander og Liselotte Sjødin Oversetter: Thomas Braut ISBN: 978-82-90910-96-4 

  kr kr 595,00
 • STL+ Førsteklasses start

  Hvordan starte med STL+ på en best mulig måte? Her er erfaringer og gode tips etter mange års utprøving i Norge.

  Forfatter: Thomas Braut og Aud Marit Berge Feidje ISBN:  978-82-90910-99-5   

  kr kr 495,00
 • Uttalevansker

  Sammenhengen mellom uttalevansker og lese- og skrivevansker

  Boken omtaler slike vansker og hvordan vi kan hjelpe, barn, unge og voksne slik at de kan meddele det de ønsker i en kommunikasjonssituasjon uten vansker.

  Artikulasjonsstillingene (kortstokken eller pdf og fontsett)  står også sentralt og bør vurderes kjøpt som tillegg.

  Forfatter: Kari Hole Illustrasjoner: Keld Petersen ISBN: 978-82-8360-014-8 

  kr kr 400,00
 • Babblarna ressurspakke

  Babblarne-serien er laget for å gi bedre språkutvikling hos barn. 
  Ressurspakken inneholder: Boken Tale & språk i Babblarnas verden, eske med DIY for Fonemkort, Lydbøker, Ordfigurer, Ordlotto, Stavelsesfigurer

  Babblarne-serien er produsert i samarbeid med Iréne Johansson som er Karlstadmodellens grunnlegger / Hatten forlag.

   

  kr kr 1 395,00
 • Motorikkboksen

  Motorikk boksen består av 44 kort fordelt på fire kategorier: Grovmotorikk, finmotorikk, konsentrasjon og språk.

  Idé: Info Vest Forlag Illustrasjoner: Tetiana Kosovska ISBN 978-82-8360-021-6

  kr kr 275,00
 • Motorikk, lek og læring 2

  Motorikkens betydning i utviklingen av grunnleggende ferdigheter i språk, lesing og regning. 

  Forfatter: Anne Berg  Illustrasjoner: Tetiana Kosovska ISBN  978-82-8360-017-9

  kr kr 395,00
 • Verdt å vite om Stille barn

  Noen barn og unge tar liten plass og kan bli nærmest usynlige for både omverden og seg selv. 
  Tema stille barn – om hvem de er, om grunner for stillheten og hva som kan hjelpe barna til en god hverdag, mestring og utvikling.

  76 sider

  Forfatter: Anne Tove Svanevik ISBN 978-82-8360-082-7

  kr kr 139,00
 • Samtale er gull

  Språk og kommunikasjon i en helhetlig forståelse

  Forfattere Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh Oversetter: Mette Ruby Mellegaard ISBN 978-82-8360-076-6

  kr kr 295,00
 • Verdt å vite om Flerkulturalitet

  Få en grunnleggende kunnskap og innsikt i temaet flerkulturalitet. Boka henvender seg til foreldre, helsesykepleier, barnehagelærer, lærere, barnevernspedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, og andre som har kontakt med barn og unge som i sin hverdag forholder seg til mer enn en kultur.

   50 sider

  Forfatter: Barbro Kristine Vågen ISBN 978-82-8360-074-2

  kr kr 139,00
 • Barnets språktilegnelse og pedagogisk praksis

  Barnets språktilegnelse er et komplekst fenomen, men når man har fått seg en oversikt er det faktisk forståelig hvordan man kan støtte opp om språkutviklingen på en best mulig måte. 

  Forfatter: Justin Markussen-Brown Oversettelse: Gry Johnsen ISBN 978-82-8360-075-9

  kr kr 295,00
 • Toddlerguiden - For deg som jobber med de yngste

  Toddlerne er de minste barna i barnehagen. Det betyr: ”De som stabber og går”.Boka beskriver den utviklingen de aller fleste toddlerne følger.

  Forfatter: Sonja Böhm og Aud Kristin Grindvold  Illustrasjoner: Tetiana Kosovska ISBN 978-82-8360-073-5

  kr kr 295,00
Found 33 products
per side
Asc