home Menu close
menu MENU
Found 18 products
per side
Desc
 • Småsteg (Barnehage 4-6 år)

  Småsteg, Steg for Steg – tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen, er et program som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Forebyggende arbeid må starte tidlig for å ha mest mulig effekt.

  kr kr 3 500,00
 • Herman

  Herman historiene er et supplerende Småsteg/Skolesteg materiell som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse.
  Forfattere: Mette Honoré ill: Thomas Balle ISBN: 978-82-8360-001-8

  kr kr 325,00
 • Skolesteg (1. og 2. trinn)

  Skolesteg er et undervisningsopplegg for sosial og emosjonell læring for 1. og 2. trinn. 

  Ferdigheter for skolen og livet - Ny utgave av Steg for Steg for grunnskolen

  kr kr 3 500,00
 • START - 18 samlingsstunder

  Start er beregnet på barn fra 1-3 år og er en forberedelse til Steg for Steg programmet. Utviklingen av sosiale ferdigheter starter tidlig og gir barnet mulighet til å ha et positivt samspill med omverdenen gjennom å forstå følelser og relasjoner. Pakken inneholder også veiledningshefte.

  kr kr 395,00
 • Forebygging av overgrep mot barn og unge

  "Det var hemmelig, det var min skyld"

  Denne boken ønsker å gi alle som er i kontakt med barn og unge en veiledning i hva man kan gjøre dersom man får mistanke om eller er usikker på om et barn er utsatt for overgrep. 116 sider, stivt omslag 

  Red. Bjørn Enoksen, Heidi Håland, Ragnhild Ravn Waldeland ISBN: 978-82-90910-95-7

  kr kr 300,00
 • Steg for Steg Humørkort

  Kortene kan brukes som alminnelige spillkort der inntil seks barn spiller etter avtalte regler. Enkeltvis kan de brukes i samtale med barna om følelser og følelsesuttrykk. Sammen med en voksen eller i grupper kan barna øve på det de ser på kortet. Kortene gir også mulighet for å fokusere på likheter og forskjeller i barnas utseende og påkledning.
  kr kr 172,00
 • Verdt å vite om ADHD

  Antallet barn og unge som får diagnosen ADHD øker. Hva er ADHD og hvordan kommer dette til uttrykk? 70 sider.

   Forfatter: Gunilla Carlsson Kendall Norsk oversettelse av Therese L. Mellemstrand ISBN: 978-82-90910-91-9

  kr kr 139,00
 • Labyrintplakater

  Supplement til Steg for steg barnehage og 1.- 4. trinn
  Plakatene kan henges på veggen i barnehøyde så barna selv kan følge labyrintsporet på hver plakat. Plakatene kan brukes for en mindre gruppe barn som opplegg og inspirasjon for å gjenkjenne og skille mellom ansiktsuttrykkene som er karakteristisk for hver av de seks grunnleggende følelsene.

  kr kr 160,00
 • Problemer. Sekvensserie Schubi bildeeske

  Barn havner av og til i konfliktsituasjoner på grunn av uventede hendelser. Disse hendelsene kan gjøre barna utrygge, forvirret eller usikre fordi de ikke har fått verktøy til at håndtere slike situasjoner. Sekvensserien Problemer kan brukes som opplegg til samtaler om mulige løsninger i forskjellige situasjoner. Bildene beskriver 6 forskjellige situasjoner: Farlig lek, far og mor krangler, å bli holdt utenfor, vold, kidnapping og en ulykke. 
  75 tegnede bilder, 9x9 cm. Velegnet til barn fra 8 år.

  kr kr 325,00
 • Vansker med sosial kommunikasjon

  Boken tilbyr veiledning i å identifisere sosiale kommunikasjonsvansker og tilbyr forslag til tiltak, øvelser og strategier. Boken er spesielt nyttig for sosial lærere og spesialpedagoger i arbeidet med barn som strever med sosial kompetanse i skolen og i barnehagen. Boken er delt inn i ulike utviklingsfaser og passer derfor også som et redskap i ungdomsskolen, vidergående skole og ulike institusjoner.

  Forfattere: Lucy Prosser m.fl  Norsk oversettelse: Heidi Håland ISBN: 978-82-90910-82-7

  kr kr 370,00
 • Småsteg - CD med musikk

  Sanger tilhørende Småsteg

  kr kr 135,00
 • "Dette gidder jeg ikke lærer" ADHD i skolen

  "Dette gidder jeg ikke lærer", ADHD i skolen er et innspill til dem som har ansvaret for å tilrettelegge undervisninga både i grunnskolen, og i videregående opplæring. Forfattere: Bjarne Vetrhus og Terje Bjelland ISBN: 978-82-90910-32-2

  kr kr 325,00
 • Uttrykk og følelser 2 - Schubi bildeboks

  75 bildekort, 9 x 9 cm, som viser 15 forskjellige følelser, og det som har utløst den gjeldende følelsen.
  Bildene i denne esken kan hjelpe barna med å gjenkjenne og forstå de mekanismer eller ting, som fremkaller 15 ulike følelser. Kortene er glimrende som samtaleopplegg og til å øve på evnen til å uttrykke og sette ord på følelser. De støtter barna i deres utvikling av de følelsesmessige ferdighetene og den sosiale kompetansen. Samtidig lærer barna å gjenkjenne og bli mer bevisste på egne og andres følelser.

  kr kr 325,00
 • Lærerveiledning Steg for Steg 1.-7. trinn

  Ekstra veiledning Steg for Steg for skole 1.-7. trinn.
  kr kr 250,00
 • Hund - hånddukke

  En helt uimotståelig og uttrykksfull hund med levende øyne. En liten fyr som alltid er på jakt etter nye opplevelser. Valpen kan bevege hodet og munn. Eventyret om hvordan hunden valgte sin herre medfølger i engelsk utgave. 

  kr kr 531,25
 • Snegl - hånddukke

  28 cm. Om det er Søren snegl eller bare en ganske alminnelig snegl kan man ikke se på hånddukken. Den kan bevege hals, hode og munn, og den kan trekke seg helt inn i sneglehuset sitt. Et eventyr om sneglens hus medfølger i engelsk utgave. Dukken inngår i materialet Steg for Steg som Stopp-opp-sneglen.
  Folkmanis

  kr kr 325,00
 • Småsteg uketema

  Boken inneholder en beskrivelse av de fem delområdene: ferdigheter som fremmer læring, empati, mestre følelser, vennskapsferdigheter og problemløsning og overgang til skolen.
  Aktivitetene i hver uke er nøye beskrevet med mål og aktiviteter som inngår i de ulike temaene. 
  Forfatter(e): Norsk utgave av Kari Ruud og Jan Erik Ruud ISBN: 978 91 85857 09 1

  kr kr 325,00
 • Småsteg veiledningshefte

  Veiledningsheftet inneholder en oversikt av de 5 delene som Småsteg er inndelt i, og hvordan ferdighetene kan bli forsterket utenfor samlingene.
  Forfatter(e): Norsk utgave av Kari Ruud og Jan Erik Ruud  ISBN: 978 91 85857 08 1

  kr kr 250,00
Found 18 products
per side
Desc