home Menu close
menu MENU
Found 10 products
per side
Asc
 • "Dette gidder jeg ikke lærer" ADHD i skolen

  "Dette gidder jeg ikke lærer", ADHD i skolen er et innspill til dem som har ansvaret for å tilrettelegge undervisninga både i grunnskolen, og i videregående opplæring. Forfattere: Bjarne Vetrhus og Terje Bjelland ISBN: 978-82-90910-32-2

  kr kr 325,00
 • Vansker med sosial kommunikasjon

  Boken tilbyr veiledning i å identifisere sosiale kommunikasjonsvansker og tilbyr forslag til tiltak, øvelser og strategier. Boken er spesielt nyttig for sosial lærere og spesialpedagoger i arbeidet med barn som strever med sosial kompetanse i skolen og i barnehagen. Boken er delt inn i ulike utviklingsfaser og passer derfor også som et redskap i ungdomsskolen, vidergående skole og ulike institusjoner.

  Forfattere: Lucy Prosser m.fl  Norsk oversettelse: Heidi Håland ISBN: 978-82-90910-82-7

  kr kr 370,00
 • Problemer. Sekvensserie Schubi bildeeske

  Barn havner av og til i konfliktsituasjoner på grunn av uventede hendelser. Disse hendelsene kan gjøre barna utrygge, forvirret eller usikre fordi de ikke har fått verktøy til at håndtere slike situasjoner. Sekvensserien Problemer kan brukes som opplegg til samtaler om mulige løsninger i forskjellige situasjoner. Bildene beskriver 6 forskjellige situasjoner: Farlig lek, far og mor krangler, å bli holdt utenfor, vold, kidnapping og en ulykke. 
  75 tegnede bilder, 9x9 cm. Velegnet til barn fra 8 år.

  kr kr 325,00
 • Verdt å vite om ADHD

  Antallet barn og unge som får diagnosen ADHD øker. Hva er ADHD og hvordan kommer dette til uttrykk? 70 sider.

   Forfatter: Gunilla Carlsson Kendall Norsk oversettelse av Therese L. Mellemstrand ISBN: 978-82-90910-91-9

  kr kr 139,00
 • Forebygging av overgrep mot barn og unge

  "Det var hemmelig, det var min skyld"

  Denne boken ønsker å gi alle som er i kontakt med barn og unge en veiledning i hva man kan gjøre dersom man får mistanke om eller er usikker på om et barn er utsatt for overgrep. 116 sider, stivt omslag 

  Red. Bjørn Enoksen, Heidi Håland, Ragnhild Ravn Waldeland ISBN: 978-82-90910-95-7

  kr kr 300,00
 • START - 18 samlingsstunder

  Start er beregnet på barn fra 1-3 år og er en forberedelse til Steg for Steg programmet. Utviklingen av sosiale ferdigheter starter tidlig og gir barnet mulighet til å ha et positivt samspill med omverdenen gjennom å forstå følelser og relasjoner. Pakken inneholder også veiledningshefte.

  kr kr 395,00
 • Skolesteg (1. og 2. trinn)

  Skolesteg er et undervisningsopplegg for sosial og emosjonell læring for 1. og 2. trinn. 

  Ferdigheter for skolen og livet - Ny utgave av Steg for Steg for grunnskolen

  kr kr 3 500,00
 • Herman

  Herman historiene er et supplerende Småsteg/Skolesteg materiell som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse.
  Forfattere: Mette Honoré ill: Thomas Balle ISBN: 978-82-8360-001-8

  kr kr 325,00
 • Småsteg (Barnehage 4-6 år)

  Småsteg, Steg for Steg – tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen, er et program som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Forebyggende arbeid må starte tidlig for å ha mest mulig effekt.

  kr kr 3 500,00
 • Steg for Steg kurs

  • Sosial kompetanse
  • Ferdigheter for livet
  • Østlandsk lærerstevne
   
Found 10 products
per side
Asc