home Menu close
menu MENU

Verdt å vite om ADHD

Antallet barn og unge som får diagnosen ADHD øker. Hva er ADHD og hvordan kommer dette til uttrykk? 70 sider.

 Forfatter: Gunilla Carlsson Kendall Norsk oversettelse av Therese L. Mellemstrand ISBN: 978-82-90910-91-9

kr kr 139,00

Lagerstatus: På lager

SKU: 978-82-90910-91-9
Beskrivelse

ADHD er en forkortelse for de engelske ordene Attention Deficit Hyperactivity Disorder. På norsk kalles det forstyrrelse av oppmerksomhet og aktivitet.


Forstyrrelse av oppmerksomhet og aktivitet (ADHD) er en nevropsykiatrisk funksjonshemming som påvirker evnen til å fokusere og konsentrere seg om en bestemt oppgave. ADHD omfatter også overdreven aktivitet og impulsivitet.


ADHD påvirker personens evne til å være produktiv, og kan også påvirke måten han eller hun utvikler sine sosiale relasjoner eller sin egen selvfølelse. ADHD viser seg i barndommen og vedvarer i ungdomsårene og i voksen alder i 40 til 70 % av alle tilfeller.


Forfatteren behandler emnet på en konkret og enkel måte. Hun kommer med idéer til strategier som kan lette hverdagen og forslag til hvordan man kan arbeide med de problemene som kan oppstå. Det finnes ingen enkle løsninger som fungerer for alle, men det finnes mange gode forslag og idéer som kan være til god hjelp for mange.

Råd&Tips

ADHD påvirker anslagsvis 3–5 % av alle barn, uansett kultur eller geografiske regioner. Det betyr at i et klasserom på 25 til 30 elever, kan det være minst ett barn med ADHD.

http://www.levemedadhd.info