Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Skrivelysten

Info Vest Forlag AS har spesielt fokus på litteratur og materiell for skole, barnehage og PPT og ønsker å knytte til seg nye forfattere. Vi vet at rundt i Norge sitter mange som har høy kompetanse og erfaring innen ulike emner, og som har tanker om å dele dette med andre gjennom en bok eller et materiell. Vi vet også at rundt i Norge sitter mange og etterlyser slik spesiell kunnskap som kan bedre og lette det daglige arbeidet. En god lærebok blir til i et tett samarbeid mellom forfattere, redaktører, konsulenter og andre fagfolk. Den bygger på oppdatert forskning – og det ligger enormt mye redaksjonelt arbeid og tanker bak innhold, struktur og utforming. Alt innhold blir vurdert kritisk, drøftet, knadd, kuttet, skrevet om og drøftet på nytt, igjen og igjen. Det blir vurdert av eksterne konsulenter og gjerne testet ut. Vi sitter alle hver for oss og tolker kompetansemålene, men få tolkninger er mer gjennomarbeidet enn dem man finner i lærebøkene.

Har du en ide – eller et manus i skrivebordet?

Info Vest Forlag AS kan tilby hjelp med å realisere ideene!

Vi vet at veien fra ide via manus til ferdig produkt for mange kan synes lang og vanskelig. Info Vest har forfattere innen ulike emner, og vi har kontakt med fagpersoner/konsulenter. Disse vil kunne hjelpe til med å realisere en utgivelse.  Forlaget kan også hjelpe med lay-out, grafikk og språk.

Snever målgruppe er ikke noe problem. Vi mener at en bok eller et materiell kan være viktig selv om målgruppen er liten. Forlaget har produksjonsmåter som gjør dette mulig.

Gode betingelser!
Høy royalty!
Hjelp med prosessen fra ide til ferdig produkt!
Markedsføring via DM til alle skoler, barnehager og PPT-kontorer i Norge, samt til Høgskoler/Universiteter, skoleadministrasjoner, pedagogiske sentra og Statped.
Markedsføring og salg via forlagets nettside, nettbutikk og nyhetsbrev. Utstiller i pedagogiske fora og annonser i ulike blad/magasin.


Aktuelle råd 

Murstein eller lefse?

Hva slags format skal du velge? Hva slags innbinding blir best? Hva vil dette koste? 
Det du først må tenke på er hva boken skal brukes til og hvilken målgruppe du vil nå.

Still deg selv noen spørsmål:

 • Hvem vil lese denne boka?
 • Hvor mange bøker ønsker jeg å lage?
 • Skal boka se eksklusiv ut eller er lav pris viktigst?
 • Skal boka være en del av en serie med flere ­utgivelser?
 • Skal den tåle røff bruk eller søl?
 • Skal den være et oppslagsverk?
 • Skal den ha et selgende omslag som vises godt i ­bokhandelen eller på en messe?
 • Skal boka distribueres digitalt?

Prisen på produksjonen av en bok vil være ­avhengig av mange faktorer. Ved å tenke gjennom disse ­spørsmålene på forhånd blir det lettere for oss å finne de rette løsningene og gi deg riktig pris.

Hvordan skal boka se ut?

Det er lurt å la en designer ta seg av utformingen av boka. Da får du en layout som er laget med tanke på målgruppe og bruksområde. Det er viktig at du kommer med dine ønsker og ­forteller hvordan du ønsker stoffet presentert, så kan designeren legge til sin kompetanse og ut fra dette komme fram til en god løsning.

Hvordan skal manuset leveres?

Manus bør leveres i digital form. Det er det enkleste å arbeide videre med. Det er en del ting du kan gjøre på forhånd som sikrer en rask og ­kostnadseffektiv produksjon.

 • Lagre i et kjent tekstbehandlings­program (word er å foretrekke).
 • Sørg for at manuset er godt gjennomarbeidet og inneholder minst mulig feil. Det vil spare deg tid og kostnader ved senere ­korrekturlesing.
 • Gjør minst mulig med teksten slik at den er ren og oversiktlig. Unngå mange ­tekstbokser, figurer og bilder i teksten. Bruk fotnotefunksjonen som ­finnes i tekstbehandlingsprogrammet hvis du ønsker ­fotnoter.
 • Merk gjerne av for illustrasjoner i ­teksten ved å bruke bildets nummer. Da ser designeren enkelt hvor bildene hører hjemme.
 • Lever digitale bilder som separate filer i ­tillegg til manuset. Navngi dem gjerne med nummer eller annen logisk referanse.
 • Lever ­gjerne bildetekstene satt opp i en egen fil med referanse til bildene.
 • Korrekturhjelp 
 • Ordbok
 • Tips fra Universitetsforlaget

Hva slags ­bildemateriell kan jeg bruke?

Det meste kan ­scannes inn og brukes som ­illustrasjoner i en bok. Både gamle og nye fotografier i farger eller sort/hvitt. Gamle ­dokumenter, kart og protokoller. Digitale bilder kan som regel brukes hvis oppløsningen er god nok.

 • Sjekk at du har lov til å bruke bildet hos eieren.
 • Vurder kvaliteten på bildene før bruk. Er du i tvil, spør oss.
 • Merk bilder som leveres inn med ­nummer og navn, bruk f. eks. Post-it lapper.
 • Digitale bilder bør ha en oppløsning på ca. 300 dpi i str. 1:1. Vanlige bildeformat som brukes er JPG, TIFF, PSD og PNG.

Avtale/Kontrakt

Forfatternes rettigheter er beskyttet og regulert av Lov om opphavsrett til åndsverk og vår kontrakt bygger på denne loven. Det er ingen enhetlig praksis for når kontrakten bør underskrives – det kan avhenge av mange individuelle forhold. Hvis forlaget og forfatteren er enige om at det er for tidlig å skrive en bindende kontrakt, men likevel ønsker en skriftlig avtale, kan de inngå en foreløpig avtale.

Hvis boka er en artikkelsamling med mange forfattere, gjelder Avtale om samleverk, og royalty fordeles oftest mellom bidragsyterne etter hvor mye eller hvor mange kapitler hver enkelt har skrevet. Forfatterne kan også avtale en annen fordeling seg imellom.

Hva skal innberettes og når

Royalty er å anse som næringsinntekt og fremkommer i lønns-og trekkoppgaven under posten Utbetalinger til næringsdrivende (post 401)
Forfatterne skal inntektsføre opptjent royalty i det året den tjenes opp.  Forlaget har likevel plikt til å innberette til skattemyndighetene det som faktisk er utbetalt.
Royalty beregnes pr 31.desember hvert år.  Avregninger blir sendt forfatterne i februar påfølgende år fratrukket eventuelle returer.

Utbetalinger

Royalty tilgode utbetales innen 31.mars året etter salgsåret.  Når det utbetales royalty til forfattere som er organisert som stiftelse, ANS,DA eller AS skal det beregnes mva. Da sender du også faktura til oss.
Otto Risanger utgir hvert år heftet Skribenter og skatt.  Medlemmer av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening kan fritt laste ned heftet.  Dette kan også bestilles på www.risanger.no eller ta kontakt med din forfatterforening.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss hvis du har et ­bokprosjekt på gang. Enten du ønsker et pristilbud eller bare en ­uforpliktende prat om hva vi kan tilby.

Telefon: 5142 3057    E-post: firmapost@infovestforlag.no

PS: Når du sender manus til oss bør dette være "ganske" fullstendig for at vi skal kunne gi deg tilbakemeldinger på boken, på godt og vondt.