Kategorier

More information

  • Språk, matematikk & adferd. Bestill vår gratis katalog eller se den digitalt.
  • Språk og lek (SOL) inneholder 166 sider med forslag og ideér til leker og aktiviteter ifm TRAS som kan skape felles språkopplevelser for barn og voksne. Forfat...
  • Denne boken handler om voksnes relasjoner til barn.Den fokuserer på å ha en åpen og ærlig relasjon som bidrar til å skape bedre kontakt mellom den voksne og ba...
  • Lek & Tell - matematikkaktiviteter til glede for både barn og voksne Forfatter: Rae Pica Oversettelse: Kari Hole ISBN: 978-82-90910-62-9
  • Løvejakten er en motorikk- og lydhistorie hvor alle er aktive medspillere i historien. Den styrker den kinnestetiske sansen, følesansen, grovmotorikken, koordi...
  • Bokserien om vonde hemmeligheter er et pedagogisk verktøy bestående av åtte nydelige bøker rettet mot barn og ansatte i barnehage og småskolen. Bøkene selges s...
  • Steg for Steg er et program som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. For...
  • Lytt og Fortell - 100 språkleker for små barn passer å bruke både hjemme og i barnehagen/skolen. Boken egner seg også for barn med spesielle behov for språkøve...
  • Praktisk tilrettelagt bok om våren som vil hjelpe og glede i samværet med barna.Vi nyter våren mens vi leker, forteller, synger og lager spennende formingsakti...
  • - Veiledning til et intensivt treningsopplegg: Vi utforsker det skrevne ordet I denne boka presenteres et intensivt treningsopplegg for svake lesere. Det best...


*Alle priser er ex. mva